Söndagen före Domsöndagen

Publicerad i

11 sönd e Trefaldighet

Publicerad i

2 sönd i Trefaldighetstiden

Publicerad i

Bönsöndagen

Publicerad i

Midfastosöndagen

Publicerad i

Sexagesima

Publicerad i

2 sönd e Trettondagen

Publicerad i

2:a sönd i Advent

Publicerad i

Tacksägelsedagen

Publicerad i

6 sönd e Trefaldighet

Publicerad i