Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst med oss varje söndag kl. 11:00! (För detaljerat schema, se vår kalender.)

Familjegudstjänst

Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och oss. Vi tror att Bibeln är Guds ord till oss, det vill säga att Gud talar till oss genom bibelordet, och därför vill vi lyssna till vad Gud har att säga oss. I predikan förklaras bibelordet så att vi kan förstå och tillämpa det i våra liv. Genom bön och sång får vi ge vår respons till Gud utifrån bibelläsning och predikan. Gudstjänsten handlar inte om att vi tjänar Gud, utan om att Gud tjänar oss. Han möter oss där vi är, och vill ge oss av sin frid, sin förlåtelse och sitt liv.

På vägen in till gudstjänsten får du en agenda – ett detaljerat program över vad som händer i gudstjänsten, så att du kan följa med också om du är ovan. Har du frågor kring kyrkan eller vår tro är du alltid välkommen att samtala med mötesledare eller predikant efteråt!

Söndagsskola

Under terminerna har vi söndagsskola för barn 3-10 år. Alla börjar med att vara med på gudstjänsten i kyrksalen och efter barnens stund går barn och ledare ner en trappa och fortsätter sin gudstjänst där.