Vägen till livet – 4:e sönd i påsktiden

9 maj, 22 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Vägen till Livet

Den gode Herden – 3:e sönd i påsktiden

4 maj, 22 - Örjan Blom - Gudstjänst - Den gode herden

Påskens vittnen – 2 sönd i påsktiden

29 apr, 22 - Stefan Gustafsson - Gudstjänst - Påskens vittnen

Kristus är uppstånden – Påskdagen

27 apr, 22 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Kristus är uppstånden

Korset – Långfredag

27 apr, 22

Prövningens stund – Skärtorsdag

15 apr, 22 - Kjell Petersson - Nattvardsgudstjänst - Prövningens stund

Palmsöndagen – Vägen till korset

12 apr, 22 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Vägen till korset

Försonaren – 5:e sönd. i Fastan

4 apr, 22 - Stellan Bengtsson - Högmässa - Försonaren

Jungfru Marie bebådelsedag

29 mar, 22 - Rickard Petersson - Gudstjänst - Guds mäktiga verk

Kampen mot ondskan 2 sönd i Fastan

21 mar, 22 - Curt Westman - Gudstjänst - Kampen mot ondskan