Kalender

Onsdag
23
oktober
Söndag
27
oktober
 • 11.00

  Predikoserie: En dag är annorlunda

  Gudstjänst med Martin Helgesson. Kyrkfika efteråt.

  PREDIKOSERIE: Tio sätt att älska Gud
  I höst och vinter kommer en predikoserie om Guds tio bud.
  Serien pågår 13 oktober-10 november och 19 januari-9 februari.
  Då Jesus fick frågan om lagens viktigaste bud svarade han:
  ”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
  …och din nästa som dig själv.”
  Lagens mening är alltså kärlek, och de tio budorden lär oss tio
  sätt att älska Gud och människor. De återspeglar Guds egen
  karaktär och visar därför också vägen till det goda livet för oss.
  Låt oss lära och leva dessa tio sätt att älska Gud och människor!
Onsdag
30
oktober