Kalender

Torsdag
21
mars
 • 19.00

  Kvällsmässa med Örjan Blom

Söndag
24
mars
 • 11.00

  Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

  Gudstjänst med Daniel Ringdahl. Kyrkfika efteråt.
Söndag
31
mars
 • 11.00

  Midfastosöndagen – Livets bröd

  Högmässa med Hakon Långström. Kyrkfika efteråt.
Tisdag
2
april
Söndag
7
april
 • 11.00

  Femte söndagen i fastan – Försonaren

  Gudstjänst med Martin Helgesson. Kyrkfika efteråt.
Söndag
14
april
 • 11.00

  Palmssöndagen – Vägen till korset

  Gudstjänst med Markus Preston. Kyrkfika efteråt.
Torsdag
18
april
 • 19.00

  Kvällsmässa med Kjell Petersson

Fredag
19
april
 • 11.00

  Långfredagen – Korset

  Gudstjänst med Martin Helgesson.
Söndag
21
april
 • 11.00

  Påskdagen – Kristus är uppstånden

  Gudstjänst med Martin Helgesson. Kyrkfika efteråt.
Söndag
28
april
 • 11.00

  Andra söndagen i påsktiden – Påskens vittnen

  Högmässa med Hakon Långström. Kyrkfika efteråt.
Lördag
4
maj
 • 09.30

  Temadag: Föräldraskap

Söndag
5
maj
 • 11.00

  Tredje söndagen i påsktiden – Den gode Herden

  Gudstjänst med Samuel Bengtsson. Kyrkfika efteråt.
Söndag
12
maj
 • 11.00

  Fjärde söndagen i påsktiden – Vägen till livet

  Gudstjänst med Martin Helgesson. Kyrkfika efteråt.
Söndag
19
maj
 • 11.00

  Femte söndagen i påsktiden – Att växa i tro

  Gudstjänst med Daniel Ringdahl. Kyrkfika efteråt.
Söndag
26
maj
 • 11.00

  Bönsöndagen – Bönen

  Högmässa med Örjan Blom. Kyrkfika efteråt.
Torsdag
30
maj
 • 11.00

  Kristi himmelsfärds dag – Herre över allting

  Gudstjänst med Martin Helgesson. Kyrkfika efteråt.
Söndag
2
juni
 • 11.00

  Gudstjänst. Kyrkfika efteråt.
Söndag
9
juni
 • 11.00

  Gudstjänst för alla åldrar

  Gudstjänst för alla åldrar med Martin Helgesson. Picknick i Humlegården efteråt.