Musik i Roseniuskyrkan

Musik är en viktig del av Roseniuskyrkans verksamhet och gudstjänstliv. Bibelns längsta bok är dess sångsamling, Psaltaren. I Psalm 146:2 står det ”Jag vill lova HERREN så länge jag lever, jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.”

Liksom vi människor sätter ord och ton till våra erfarenheter, till vår längtan och vår kärlek så är det naturligt och gott att vi använder ord och ton för att uttrycka vem Gud är och vår gemenskap med honom.

Musik i gudstjänsterna

Musiken i gudstjänsterna planeras av våra musikansvariga i samarbete med predikanter och mötesledare. Vi har förutom de musiker som spelar orgel och piano ett antal team bestående av flera instrument och försångare som leder församlingen i sång under gudstjänsterna.

Vi uppskattar en bredd av musikaliska uttryck och hämtar därför musik från ett flertal källor, så som ELM:s sångböcker Lova Herren, Den nya sången men också Svenska kyrkans psalmbok och flera andra sångsamlingar.

Om du har frågor kring musiken i kyrkan kan du skicka ett mejl till musik [at] roseniuskyrkan.se.

Sjunga i kör

Välkommen att vara med och sjunga i Roseniuskyrkans kör! Vi sjunger för att Gud är god, eftersom det är roligt och för att bidra till gudstjänsterna. Kören leds av Elisabeth Wallgren. Hör gärna av dig till Nilla Henriksson (körens samordnare), på korsang [at] roseniuskyrkan.se.