Välkommen till vår blogg!

Här kan du följa vårt arbete och delta i ett pågående teologiskt och pastoralt reflekterande utifrån saker vi läser, pratar om och arbetar med. Välkommen att kommentera och tycka till!

Liturgi under pågående pandemi

Vi har nu levt med Corona-viruset och pandemin Covid-19 i närmre två månader. Samtidigt som nyheter fortsätter att skölja över oss upplever jag ändå att vi på ett annat sätt befinner oss i ett slags märklig ”vardag”; ett nytt normalläge som samtidigt är väldigt onormalt jämfört med livet innan utbrottet.

Ett nytt inslag i mitt arbete är att sätta ihop varje veckas guide till gudstjänst hemma, så att vi kan fira gudstjänst tillsammans fastän åtskilda. Det har fått mig att reflektera över värdet av en liturgi, särskilt i dessa tider.

På 300-talet levde en berömd biskop i Alexandria i Norra Afrika vid namn Athanasius. Han kämpade viktiga teologiska ”strider” i en tuff tid, men han var också kyrkoledare och pastor. I sina påskbrev skrev han i rollen som biskop till kristna som levde utspridda över stora avstånd. Förutom reflektioner över påskens och fastans innebörd avslutas varje brev med datumangivelser:

”Vi börjar den 40 dagar långa fastan den 9 Mars. Påskveckan börja 13 april. Därför har vi fest på Söndagen, den 19 april, och fortsätter med sju veckor till Pingst. Under hela den tiden, låt oss jubla och glädjas i Jesus Kristus, vår Herre…”

– Ur Athanasius andra påskbrev, år 330.

Liturgi är inte magi. De gamla bönerna har ingen magisk kraft, och varje söndag är egentligen ett firande av Jesu uppståndelse. Men det var ändå något värdefullt i att Athanasius hjälpte kristna i Norra Afrika att fira en ”synkroniserad” påsk. Även de som var få på en plats kunde känna sin delaktighet i Guds världsvida kyrka.

Jag har en amerikansk vän som bor i Tallinn. Här om veckan berättade han hur de gått över till webbsända gudstjänster pga. pandemin och att de nästan över en natt gått från gudstjänster av spontan karaktär till en väldigt traditionell liturgi. I förskingring och isolering utgjorde det inövade och gemensamma en starkare attraktion.

Liturgi är inte en fråga om lag utan om frihet. Det finns många bra sätt att fira gudstjänst på. Men just nu, när vi är avskilda från varandra, har den nog en särskild poäng. Vi tvingas fira gudstjänster som ärligt talat kan kännas ganska tråkiga jämfört med vad vi är vana vid. I kyrkan är det 15 personer istället för 75, och hemma är man inte alltid så fokuserad eller på humör för att sjunga jublande lovsång. Men vi firar gudstjänst tillsammans – trots allt. Samma böner, sånger, predikan. Tvärs över Stockholm och Sverige gör vi något gemensamt, vilket påminner oss om att kyrkan, Gud och hans rike är större och stadigare än lilla jag och min fluktuerande andlighet.

Låt oss alltså ta vara på chansen att fira gudstjänst tillsammans, avskilda men inte ensamma.

Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Uppdatering inför gudstjänst 29 mars

Läget med Coronaviruset i Sverige förändras och vi bevakar utvecklingen och anpassar vår verksamhet.

Idag har nya regler för offentliga sammankomster kommit från regeringen som förbjuder samlingar med fler än 50 personer.

Med de rekommendationer vi gett de senaste veckorna har vi redan legat långt under den gränsen. Vi fortsätter uppmana så många som möjligt att fira gudstjänst hemma. Gudstjänsten sänds varje vecka i analog närradio 88,0 MHz och här på hemsidan.

En guide till att fira gudstjänst hemma skickas ut via Roseniuskyrkans nyhetsbrev – där finns t ex. text till alla sånger så att du kan vara så delaktig som möjligt på distans. I det ingår också en guide till söndagsskola hemma.

 

Taggar:
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Coronaviruset – rutiner i kyrkan

Under veckan har det pågående utbrottet av Corona-viruset ökat markant i utbredning och samhällspåverkan. Från att tidigare endast ha spridits till resenärer i drabbade områden och deras anhöriga sprids nu viruset i större omfattning.  Om du vill följa utvecklingen rekommenderas svt.se samt folkhalsomyndigheten.se alternativt telefonnumret för krisinformation 113 13.

Nedan följer några tankar om hur vi som kristna kan navigera denna nya och främmande situation, samt åtgärder och råd gällande gudstjänst i Roseniuskyrkan. Här finns folkhälsomyndighetens allmänna råd för hur man skyddar sig själv och andra.

 

Att vara kristen i virustider

En så främmande och osäker situation som denna kan lätt skapa rädsla i oss. Vi är nu mer medvetna om vår skörhet än vi vanligtvis är. Här är några förslag på vad som bör vägleda våra tankar och vårt agerande som kristna.

Tillit som föder bön. I liv och i död, i sjukdom och i hälsa tillhör vi Kristus (Rom 8:31-39). Vår tillit uttrycks i bön till Gud om att stå fasta i tron och om beskydd och bistånd i kampen mot viruset.

Kärlek som driver oss att tjäna vår nästa. Guds kärlek driver ut rädslan (1 Joh 4:18). Kärleken kallar oss att skydda dem vi älskar från smitta så gott vi kan, men kan också innebära att vi bör hjälpa någon som behöver oss för Jesu skull (Matt 25:36).

Vishet som leder oss att undvika onödiga risker. Som individer och kyrka ska vi hålla oss uppdaterade på läget och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda varandra och vårt vittnesbörd.

En längre reflektion och ett par förebilder ur kyrkans historia hittar i detta blogginlägg.

 

Gudstjänst i Roseniuskyrkan

Gudstjänster fortsätter

Tills vidare fortsätter vi att hålla gudstjänster i Roseniuskyrkan. Skulle den nyligen införda regleringen av allmänna sammankomster stramas åt (för tillfället är samlingar med färre än 500 personer tillåtna) anpassar vi oss efter detta. Håll koll på hemsida och facebook-sida där eventuella ändringar annonseras.

Söndagsskola fortsätter också. Söndagsskollärarna har fått instruktioner om extra försiktighetsåtgärder.

Rutiner vid högmässa

Nu på söndag den 15 mars blir det vanlig gudstjänst istället för högmässa då vår präst känt sig nödgad att lämna återbud eftersom han tillhör riskgrupp. Vid mässa längre fram kommer vi utvärdera hur vi kan fira nattvard på lämpligt sätt.

Kyrkfika inställt tills vidare

Gemensam servering utgör en av de större smittoriskerna och är inte en nödvändig del av gudstjänsten. Därför ställer vi in kyrkfikat och utvärderar efter hand som det kan vara mer säkert att anordna detta.

Rutiner och råd vid gudstjänst

Om du är sjuk: stanna hemma. Kontakta gärna Martin (e-post eller 070-2520672) så att vi känner till läget för varandra och kan be för och hjälpa varandra på bästa sätt.

Om du tillhör riskgrupp: stanna gärna hemma. Gudstjänsten går att lyssna på via närradio (88,0 MHz) och hemsida (https://roseniuskyrkan.se/live/), och Martin kan gärna göra hembesök så att du slipper utsätta dig för smittorisk.

Övriga: Välkomna till kyrkan! Tänk extra på handhygien särskilt om du reser kollektivt till kyrkan. Rekommendationen är tvätta händer noggrant med tvål och varmt vatten i 20 sekunder. Räkna med att komma lite tidigare då det kan bli kö till toaletterna när många ska tvätta händerna. Gudstjänstvärdar och mötesledare kommer inte att ta alla i hand vid kyrkans in- och utgång. Övriga får gärna på samma sätt hälsa utan att ta i hand.

Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kristen i Corona-virusets tid

[Detta blogginlägg beskriver en generell kristen respons till Corona-viruset. Praktiska rutiner och råd inför gudstjänst i Roseniuskyrkan finns här.]

Corona-virusets framfart har nästan fullständigt tagit över nyhetsbevakningen och dess konsekvenser blir allt mer kännbara. Evenemang och resor ställs in, börsen skakar och flera av oss uppmanas nu av våra arbetsgivare att jobba hemifrån även om vi mår bra.

Vi är inte vana vid den här sortens osäkerhet, och alla former av sjukdom och lidande avslöjar hur sköra vi är. Vi vet det i teorin, men nu är det också en allt tydligare realitet.

I en tid så full av oro är det viktigt att hålla huvudet kallt. Under press prövas vad övertygelserna i vår tro går för. Jag vill lyfta fram tre aspekter av det kristna livet som bör vägleda hur vi tänker och agerar också i en så här orolig situation. De är inspirerade av de historiska exempel som jag sedan nämner längre ned. Läs mer ›

Taggar: , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Vad har Greta Thunberg, Kanye West och Mr. Cool gemensamt?

Den som är uppmärksam på datummärkningen här på bloggen kan lätt konstatera att det är lite glest mellan inläggen. Det är tyvärr en av de roliga och värdefulla delarna i mitt arbete som lite fått stryka på foten sedan jag blev ensam anställd predikant här i kyrkan. Det finns mycket jag skulle vilja skriva om och sedan läsa era kommentarer om, men det hinns allt för sällan med.

Därmed inte sagt att jag inte skriver. Under 2019 fick jag chansen att skriva flera artiklar i ELM:s tidning Till Liv och i ungdomsrörelsen ELU:s tidning Insidan. De rör sig över flera ämnen, faktiskt så spridda som de tre personerna som nämns i rubriken. Många av dem är dessutom skrivna tillsammans med min f d. predikantkollega Daniel som fortfarande syns på bilden ovan. Så om någon vill läsa, kolla gärna in artiklar om:

Hela arkivet av mina och Daniels texter under ”Aktuellt ämne” finns här.

 

Taggar: , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg, Hittat på internet

Roseniuskyrkan 2025

Hur mår Roseniuskyrkan så här i slutet av 2010-talet? Och vilka utmaningar och prioriteringar är mest angelägna att möta på fem års sikt?

Den 28 september träffades Roseniuskyrkans styrelse för att under en dag diskutera dessa stora och intressanta frågor. För att ge lite struktur åt tankar och samtal gjorde vi en tillbakablick på 2010-talet och tillämpade en så kallad SWOT-analys, dvs. en analys av vad som är våra Styrkor (S) och Svagheter (W) i oss själva, samt vilka Möjligheter (O) och Hot/utmaningar (T) vi står inför.

Sedan ställde vi oss frågan:
I ljuset av vår historia, vision och förståelse av nuläget – vad bör vi bevara, utveckla och skapa?

Här är fem områden som vi som styrelse och predikant har identifierat som särskilt angelägna för oss att arbeta med.

Roseniuskyrkan 2025: 5 nyckelområden

1. Barn & ungdomar

Vår barn- och ungdomsgrupp är ett heligt förtroendeuppdrag som Gud har gett oss att förvalta som kyrka. Tänk på några barn du känner i kyrkan. Hur gamla är de 2025? Åtminstone en del av dem kommer att vara tonåringar.
Hur kan vi hjälpa dem till en djupt förankrad tro på Jesus och en stark samhörighet med varandra? Hur kan vi rusta ungdomar att bli ledare för de som är yngre, utforma relevant verksamhet och inkludera dem i vårt befintliga gudstjänstliv? Dessa frågor får vi inte försumma.

2. Social sammanhållning

Stockholm präglas av ensamhet, och som kyrka i urban förskingring är det lätt att vi upprepar detta mönster. Också det roliga att vi växer medför utmaningar i att lära känna varandra och leva nära varandra.

Hur kan vi ha en bra överblick över vår gemenskap så att människor inte faller mellan stolarna? Vi behöver en plan för hur besökare kan bli regelbundna deltagare som kan bli medlemmar som också kommer i funktion och kanske ledare. Vi behöver sätt att märka när den ”resan” avbryts i något skede, eller när någon inte längre kommer till kyrkan, så att vi kan visa omtanke om varandra.

3. Intellektuell formering

Två saker att vara tacksam för i Roseniuskyrkan: vår enhet och vår gemensamma strävan att nå en djup förståelse av Guds ord. Vi ska bara inte ta för givet att vad vi tar för traditionella självklarheter överförs per automatik till nya generationer och medlemmar. På ett generellt plan minskar dessutom både kunskap om och sympati med kristen tro i samhället, och vi som kristna känner lätt en ökande kognitiv dissonans mellan kyrkans och världens synsätt.

Hur kan vi bidra till klarhet i vad kristen tro är och hjälpa varandra att förstå Guds värld i ljuset av Guds ord? Vi behöver kombinera vårt arv av evangelisk förkunnelse och apologetik som tar frågor på allvar och inte lägger locket på. Vi behöver både tydlighet i trons innehåll och forum för öppen diskussion.

4. Utåtriktat arbete

Vi bär på en gemensam längtan om att fler ska höra och tro evangelium om Jesus Kristus. Vi har ett hjärta för Stockholm. Nu vill vi också ha händer och fötter! Den kristna församlingen befinner sig alltid i mission. Vi är inte på en tid och plats där massorna vänder om till Herren, men vi vill ändå leva troget missionsuppdraget.

Hur kan vi ge näring och riktning åt missionsivern? Vad är rätt former? Vi tillhör Guds folk både när vi samlas på Smala gränd och när vi är utspridda i våra egna kvarter och kallelser. Vi behöver rustas i att tala och leva ut tron i vår vardag och samtidigt ha verksamhet dit vi gladeligen tar med utomstående.

5. Andligt ledarskap

En levande rörelse behöver ledare och struktur. Modellen för vår förening och vidare rörelse tillkom i ett historiskt sammanhang där människor tillhörde en statskyrka och såg sin BV-förening som ett komplement. I dag är situationen annorlunda. Vi har sakta rört oss mot en kyrkostruktur och vi behöver ett långsiktigt hållbart andligt ledarskap.

Hur kan vi skapa ett andligt ledarskap som bidrar med trygghet och tydlighet till vår gemenskap? Vilka roller behövs och hur ska de fyllas?

Svåra frågor; inga enkla svar

Vi tror att dessa fem områden är särskilt angelägna för Roseniuskyrkan att arbeta med på fem års sikt. Vi står tillsammans i detta – tillsammans ska vi be, samtala, växa i vishet, söka Herrens vilja, ta initiativ, fatta beslut, prova på, tänka om och gå framåt i Jesu namn.

Kanske ligger något av dessa områden dig extra varmt om hjärtat? Skriv gärna en rad (eller flera!) till mig och dela dina reaktioner och reflektioner.

”Jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig.”
2 Tim 1:12

Taggar: , , , , , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Bibelläsningsplan för adventstiden

Vill du ha hjälp med bibelläsningen nu i advent? Passa på att följa Bibelns ledtrådar som pekar fram mot den som julens evangelium handlar om. Vem är det egentligen vi väntar på? Vem är det som ska komma? Och vad ska han göra när han kommer?

Den här bibelläsningsplanen är baserad på en bibelläsningsplan som min gamla lärare Jerram Barrs tagit fram, men med någon mindre ändring. Det är inte allt för mycket text, men lite att läsa varje dag.

Ladda ner bibelläsningsplanen som pdf-dokument eller en kalender-fil.

Taggar: , , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Jesus och ögonvittnena

Förra veckan var en riktig höjdpunkt i denna höst, då jag fick chansen att närvara och medverka vid ”Theofils konferens Kristologi i Nya testamentet” i Lund. Ett mer jordnära sätt att formulera konferens ämne är: Hur såg de första kristna på Jesus? Läs mer ›

Taggar: , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg, Personligt

Predikantutbildning

Veckorna rusar på, och jag hinner sällan berätta och dela vad som händer i arbetet i den omfattning jag skulle vilja. Men förra helgen innehöll en riktig höjdpunkt som jag måste skriva ett par rader om.

Genom mitt engagemang i Langham Sverige har jag de senaste åren fått vara med och arrangera fortbildningskurser i predikan, närmare bestämt textutläggande predikan. Det är en form av predikan som koncentrera sig på en bibeltext och genom att närstudera den i dess ursprungliga sammanhang söker urskilja själva hjärtat i vad Gud ville säga till sitt folk då, för att också därigenom lyssna in vad Gud vill säga till oss idag, genom sitt ord.

Förra helgen fick jag, tillsammans med Daniel Ringdahl (som redan bloggat om det), själv hålla en sådan kurs med ett tiotal nykallade predikanter i ELM. Vi gick tillsammans igenom ett material som heter ”Från text till predikan,” arbetade i grupp med ett par texter ur Första Korinthierbrevet, samtalade och diskuterade och hann dessutom med en runda ”Bezzerwizzer” sent på kvällen.

Min erfarenhet av att predika och att sätta sig ner med en bibeltext i grupp, antingen det är med ett gäng predikanter eller nån annan, är att Guds ord är levande och rikt – det finns alltid något att upptäcka, och man upptäcker alltid mer tillsammans än man gör själv. Det gläder mig att ELM har en rejäl grupp engagerade och överlåtna predikanter och att vi samarbetar kring hur vår förkunnelse så bra som möjligt kan lägga fram Guds eget, levande ord för våra åhörare!

Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Barnläger, psalm 139 och Stockholms grymhet

För ett par veckor sedan hade vi barn- och ungdomsläger i Roseniuskyrkan. Det var en värdefull helg av gemenskapsbyggande och undervisning. Allt eftersom våra barn växer upp kommer det vara viktigt att de har kristna vänner. Skolan kan vara en ensam miljö för en kristen, och under de år barnen och ungdomarna i vår kyrka formas i sina värderingar och livsriktning behöver de både vuxna kristna i sina liv och jämnåriga som genom sin blotta existens påminner dem om att de inte är ensamma i att försöka följa Jesus.

Min enda egentliga uppgift under barnlägret var att studera Psalm 139 med ungdomsgruppen genom bibelspelet Ingångar som hjälper en att ställa frågor till bibeltexten.

Ganska snart såg vi ett tydligt mönster. När frågorna gällde något vi gillade, värdesatte och kunde tänka oss att dela med andra i Psalm 139, så centrerade svaren kring vers 5: ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.” När frågorna gällde vad i psalmen som är svårt, skrämmande etc. landade vi nånstans runt vers 19: ”Gud, om du bara ville döda de gudlösa!” Jag vill dela något av det vi pratade om, något som också är högaktuellt i vår stad och tid.

(19) Gud, om du bara ville döda
de gudlösa!
Bort från mig, ni blodtörstiga!
(20) De talar om dig med svek i sinnet,
de har fört dina städer i fördärvet.
(21) Skulle jag inte hata dem
som hatar dig, Herre,
och avsky dem
som gör uppror mot dig?

Vad är det som händer här? Varför denna tvära vändning och hur kan David plötsligt låta så full av vrede och hat?
Vi kan förstå David om vi vågar titta uppriktigt på vad David skriver. Som hebreisk poesi funkar, så ska vi ta de båda raderna i vers 19 som ömsesidigt tolkande och kompletterande. De ”gudlösa” David skriver om framträder än tydligare när David kallar dem ”blodtörstiga.” På Davids tid fanns troligtvis inte en enda levande ateist. De ”gudlösa” handlar därför inte om vilken teoretiskt ståndpunkt man intar i fråga om Guds existens. David talar om en grupp som lever som att Gud inte är verklig och som därför agerar som att allt är tillåtet: ”De har fört dina städer i fördärvet” beskriver liksom benämningen ”blodtörstiga” en grupp som brukar våld för att skaffa sig makt och därmed är fiender både till Gud och till människor.

Det senaste året ungefär har jag slagits av allt grovt och dödligt våld som rapporteras i nyheterna. Sådana intryck är delvis subjektiva, såklart, men det är svårt att skaka av sig intrycket av att tungt kriminella dragit nya linjer i sanden och nu gör i dagsljus och bland ”vanligt folk” sådant som förut bara hände utom synhåll. Senast här om dagen sköts en ung kvinna ihjäl ett par kilometer från oss.

Är Davids upprördhet i Psalm 139 fortfarande obegriplig? Nej. Naturligtvis känner vi ilska och hat när blodtörstiga människor river sönder tillit och trygghet. Bibeln ger oss ett språk också för de känslor som inte är fina och tillrättalagda, låter oss klaga och sörja inför Gud när våld råder i världen och hjälper oss överlämna hämnden till Gud istället för att hämnas och inleda en våldsspiral.

Gud, förbarma dig över Stockholm och särskilt över alla som lever i otrygghet och rädsla för våldsamma och blodtörstiga människor. Ge vår stad trygghet och välfärd och ge rättvisa till både brottsoffer och förövare. Låt sanning och frid befästas genom kunskapen om dig och ditt ord som uppmanar oss att älska til och med vår fiende och besegra det onda med det goda.

Taggar: , , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg, Läst och reflekterat