Kommande händelser

25Feb
  • 11:00 - GudstjänstDen kämpande tron (2:a Söndagen i fastan)
1Mar
  • 19:00 - GudstjänstKvällsmässa
4Mar
  • 11:00 - GudstjänstKampen mot ondskan (3:a Söndagen i fastan)
6Mar
  • 18:30 - VARDagVARDag
10Mar
  • 9:30 - ÖvrigtRoseniuskyrkans temadag ”Guds gåvor och våra”
Se hela programmet här →

Senaste media

Första söndagen i fastan

18 Feb, 18 -

gudstjänst

,

Martin Helgesson

,

prövningens stund

FASTLAGSSÖNDAGEN

11 Feb, 18 -

Hakon Långström

Kyndelsmässodagen

4 Feb, 18

Månadsbrevet

Prenumerera på vårt månadsbrev.