Kalender

Söndag
25
februari
 • 11.00

  Den kämpande tron (2:a Söndagen i fastan)

  Gudstjänst med Markus Preston. Kyrkfika efteråt.
Torsdag
1
mars
 • 19.00

  Kvällsmässa

  Mässa med Hakon Långström
Söndag
4
mars
 • 11.00

  Kampen mot ondskan (3:a Söndagen i fastan)

  Gudstjänst för alla åldrar med Daniel Ringdahl. Kyrkfika efteråt.
Tisdag
6
mars
 • 18.30

  VARDag

Lördag
10
mars
 • 09.30

  Roseniuskyrkans temadag ”Guds gåvor och våra”

Söndag
11
mars
 • 09.30

  Medlemskurs, del 1

 • 11.00

  Livets bröd (Midfastosöndagen)

  Högmässa med Magnus Hagström. Kyrkfika efteråt.
Söndag
18
mars
 • 09.30

  Medlemskurs, del 2

 • 11.00

  Guds mäktiga verk (Jungfru Marie bebådelse)

  Gudstjänst med Martin Helgesson. Kyrkfika efteråt.
Tisdag
20
mars
 • 18.30

  VARDag

Söndag
25
mars
 • 11.00

  Vägen till korset (Palmsöndagen)

  Gudstjänst med Daniel Ringdahl. Kyrkfika efteråt.
Torsdag
29
mars
 • 19.00

  Det nya förbundet (Skärtorsdagen)

  Högmässa med Kjell Petersson.
Fredag
30
mars
 • 11.00

  Passionsgudstjänst (Långfredagen)

  Gudstjänst med Daniel Ringdahl.
Söndag
1
april
 • 11.00

  Kristus är uppstånden! (Påskdagen)

  Gudstjänst med Martin Helgesson.