Vad är liturgi?

Föredrag från tema-eftermiddag om liturgi i Roseniuskyrkan 3 februari 2019.
3 feb, 19 - Martin Helgesson - Föredrag - Liturgi