Jungfru marie bebådelseasdag

24 mar, 19 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Guds mäktiga verk

1:a sönd i advent

2 Dec, 18 - Martin Helgesson - Familjegudstjänst - Jesus kommer

2 sönd e Trefaldighet

10 jun, 18 - Daniel Ringdahl, Kallelsen till Guds rike - Familjegudstjänst

1:a Sön e. Trefaldighet

18 jun, 17 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vårt dop

Sönd före Domsöndagen

13 Nov, 16 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vaksamhet och väntan

16 e Trefaldighet Familjegudstjänst

11 sep, 16 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst