Jesu dop – Sönd e. Trettondagen

Publicerad i

Bana väg för Herren 3 sönd. i advent

Publicerad i

Midfastosöndagen

Publicerad i

Heliga trefaldighets dag

Publicerad i

FASTLAGSSÖNDAGEN

Publicerad i

Fastlagssöndagen

Publicerad i

3 sönd i Advent

Publicerad i

15 e Tref

Publicerad i