VARDag

VARDag

Den kristna tron levs i vardagen när vi utför våra vardagssysslor inför Guds ansikte och till hans ära. Vardag vill vara en hjälp att fördjupa detta liv. Vi äter kvällsmat, får undervisning och samtalar om tron, samt ber och sjunger tillsammans. Det är enkel och konkret vardagstro!

Nedslag i vardagen

Den största delen av våra liv levs i vardagen, som är fylld av arbete, familj, vänner, sorg, glädje, utmaningar, tristess, lycka, och mycket annat. Det är i vardagen som vårt lärjungaskap verkligen sätts på prov, och det är i vardagen vi har flest kontakter med människor som inte känner Jesus. Och ändå är det så lätt att glömma bort att Gud är intresserad av hela livet, alla veckans dagar.

Genom att göra ”nedslag i vardagen” får vi ställa frågan: hur påverkas vad jag gör i vardagen av det faktum att jag är Guds barn? Vad har min tro och mitt lärjungaskap att göra med mitt arbete och min fritid? Vi kommer också få göra några möten med inbjudna gäster.

Se detaljerat schema för VARDag i vår kalender. 

 

En plats där lärjungar formas och växer

Lärjunge kallas den som följer Jesus från Nasaret, som lyssnar till hans undervisning och delar livet med honom. Vardag är vårt sätt att utrusta lärjungar i vår tid: en plats där vi formas och växer, leds vidare och fördjupas i sin tro. Vi gör det med en beprövad metod: att lyssna till undervisning och att dela livet. Vardagslivet.

 

Så här ser en Vardagskväll ut

Vardag går från september – maj varannan tisdagskväll. Övriga veckor delar VARDag upp sig och träffas i mindre hemgrupper.

  • 18.30 Kvällsmat – mat smakar bäst i trevligt sällskap, och gemenskapen runt maten låter oss landa efter dagens plugg eller jobb.
  • 19.15 Undervisning – undervisningen är central, men varierar i sin form, innehåll och svårighetsgrad. Fokus ligger på att föra oss vidare i vårt lärjungaskap och att leva ut vår tro i vardagen.
  • 20.00 Lovsång & förbön – här får vi möjlighet att i sång och bön lyfta upp våra liv inför Gud och samtala med honom om vad undervisningen har väckt i oss.