Våga lita på Guds ord!

Kan man verkligen våga säga att man tror på Bibeln idag? Är  det inte hopplöst förlegat att hävda att Bibeln är auktoriteten för mitt liv och min tro? Nej, jag tror inte det. I Roseniuskyrkan har vi sagt, i vår vision, att ”vi vill stå på Bibelns grund”. Tilltron till bibelordet är nämligen grundläggande i ett kristet lärjungaskap! 

Hur ska jag egentligen få kunskap om Gud? Jo, genom att Gud talar till mig. Hur gör Gud det?

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. (Hebréerbrvet 1: 1 – 3.)

Gud har visat sig för oss och talat till oss genom sin son, Jesus Kristus, som är lika mycket Gud som Fadern är Gud. Jesus talar alltså med Guds auktoritet, och Gud ljuger inte. Det är därför jag har anledning att lita på vad Jesus säger. Dessutom har Jesus genom sitt liv visat att Gud vill dig och mig väl. ”Och sedan han utfört en rening från synderna …” Jesus uppdrag på jorden var att skapa fred mellan oss och Gud genom att dö på korset och uppstå från de döda. Gud har alltså inte kommit som domare utan som frälsare.

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. (Johannes 3: 17.)

Därför ska du gärna och frimodigt läsa din Bibel för där hör du Guds röst, och du hör att Gud vill ditt eviga bästa! Ja, Gud kommer en dag att döma den här världens ondska och då kommer han att döma varje människa som inte har tagit emot Jesus som sin Herre; men idag står dörren till Gud öppen eftersom Jesus har öppnat den. Så läs din Bibel under bön om Guds ledning och du kommer att växa både i tro, hopp och kärlek.

Om du känner dig trött och grå i din tro, då ska du ta upp din Bibel. Guds ord är nämligen levande och verksamt, och när den helige Ande bjuds in till att förklara ordet så skapar han tro i våra liv!

Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. (Jesaja 55: 10 – 11.)

Så läs din Bibel frimodigt, och sök förståelse genom bön och studier!

Taggar: , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera