Roseniuskyrkan 2025

Hur mår Roseniuskyrkan så här i slutet av 2010-talet? Och vilka utmaningar och prioriteringar är mest angelägna att möta på fem års sikt?

Den 28 september träffades Roseniuskyrkans styrelse för att under en dag diskutera dessa stora och intressanta frågor. För att ge lite struktur åt tankar och samtal gjorde vi en tillbakablick på 2010-talet och tillämpade en så kallad SWOT-analys, dvs. en analys av vad som är våra Styrkor (S) och Svagheter (W) i oss själva, samt vilka Möjligheter (O) och Hot/utmaningar (T) vi står inför.

Sedan ställde vi oss frågan:
I ljuset av vår historia, vision och förståelse av nuläget – vad bör vi bevara, utveckla och skapa?

Här är fem områden som vi som styrelse och predikant har identifierat som särskilt angelägna för oss att arbeta med.

Roseniuskyrkan 2025: 5 nyckelområden

1. Barn & ungdomar

Vår barn- och ungdomsgrupp är ett heligt förtroendeuppdrag som Gud har gett oss att förvalta som kyrka. Tänk på några barn du känner i kyrkan. Hur gamla är de 2025? Åtminstone en del av dem kommer att vara tonåringar.
Hur kan vi hjälpa dem till en djupt förankrad tro på Jesus och en stark samhörighet med varandra? Hur kan vi rusta ungdomar att bli ledare för de som är yngre, utforma relevant verksamhet och inkludera dem i vårt befintliga gudstjänstliv? Dessa frågor får vi inte försumma.

2. Social sammanhållning

Stockholm präglas av ensamhet, och som kyrka i urban förskingring är det lätt att vi upprepar detta mönster. Också det roliga att vi växer medför utmaningar i att lära känna varandra och leva nära varandra.

Hur kan vi ha en bra överblick över vår gemenskap så att människor inte faller mellan stolarna? Vi behöver en plan för hur besökare kan bli regelbundna deltagare som kan bli medlemmar som också kommer i funktion och kanske ledare. Vi behöver sätt att märka när den ”resan” avbryts i något skede, eller när någon inte längre kommer till kyrkan, så att vi kan visa omtanke om varandra.

3. Intellektuell formering

Två saker att vara tacksam för i Roseniuskyrkan: vår enhet och vår gemensamma strävan att nå en djup förståelse av Guds ord. Vi ska bara inte ta för givet att vad vi tar för traditionella självklarheter överförs per automatik till nya generationer och medlemmar. På ett generellt plan minskar dessutom både kunskap om och sympati med kristen tro i samhället, och vi som kristna känner lätt en ökande kognitiv dissonans mellan kyrkans och världens synsätt.

Hur kan vi bidra till klarhet i vad kristen tro är och hjälpa varandra att förstå Guds värld i ljuset av Guds ord? Vi behöver kombinera vårt arv av evangelisk förkunnelse och apologetik som tar frågor på allvar och inte lägger locket på. Vi behöver både tydlighet i trons innehåll och forum för öppen diskussion.

4. Utåtriktat arbete

Vi bär på en gemensam längtan om att fler ska höra och tro evangelium om Jesus Kristus. Vi har ett hjärta för Stockholm. Nu vill vi också ha händer och fötter! Den kristna församlingen befinner sig alltid i mission. Vi är inte på en tid och plats där massorna vänder om till Herren, men vi vill ändå leva troget missionsuppdraget.

Hur kan vi ge näring och riktning åt missionsivern? Vad är rätt former? Vi tillhör Guds folk både när vi samlas på Smala gränd och när vi är utspridda i våra egna kvarter och kallelser. Vi behöver rustas i att tala och leva ut tron i vår vardag och samtidigt ha verksamhet dit vi gladeligen tar med utomstående.

5. Andligt ledarskap

En levande rörelse behöver ledare och struktur. Modellen för vår förening och vidare rörelse tillkom i ett historiskt sammanhang där människor tillhörde en statskyrka och såg sin BV-förening som ett komplement. I dag är situationen annorlunda. Vi har sakta rört oss mot en kyrkostruktur och vi behöver ett långsiktigt hållbart andligt ledarskap.

Hur kan vi skapa ett andligt ledarskap som bidrar med trygghet och tydlighet till vår gemenskap? Vilka roller behövs och hur ska de fyllas?

Svåra frågor; inga enkla svar

Vi tror att dessa fem områden är särskilt angelägna för Roseniuskyrkan att arbeta med på fem års sikt. Vi står tillsammans i detta – tillsammans ska vi be, samtala, växa i vishet, söka Herrens vilja, ta initiativ, fatta beslut, prova på, tänka om och gå framåt i Jesu namn.

Kanske ligger något av dessa områden dig extra varmt om hjärtat? Skriv gärna en rad (eller flera!) till mig och dela dina reaktioner och reflektioner.

”Jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig.”
2 Tim 1:12

Taggar: , , , , , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera