Rop på hjälp

Varje gång jag öppnar Facebook eller Twitter ser jag nya artiklar, TV-inslag eller personliga vittnesbörd från utrensningen av kristna och andra minoriteter i Irak. Situationen är akut. Människor med större insikt i katastrofen kallar det för ”folkmord” och ”vår tids Ruwanda”. Jag kan inte ta in djävulskheten i vad IS gör mot assyrier, kaldéer, jezidier och andra grupper i Irak. I TV-inslaget som jag länkar till ovan berättar Mark Arabo hur IS halshugger barn och sätter deras huvuden på pålar i parker. För att de tillhör en viss tro eller folkgrupp. Eller hur människor korsfästs – korsfästs! – för sin överytygelse. Hur människor flyr sina hem utan att ha någonstans att ta vägen.

Jenny Nordberg, krönikör i Svenska Dagbladet, skrev en lysande krönika igår där hon ironiserar över hur inopportunt det är att skriva om islamistisk terror idag och hur trötta vi svenskar är på att lyssna.

Men vi får inte vara trötta i det här läget. Det är inte tid för oss att vara tysta. Livet kan inte fortsätta som det alltid har gjort när våra bröder och systrar slaktas och fördrivs. Lider en lem i kroppen, så lider hela kroppen. Guds rike består inte i militär makt, inte i våld och inte i hot. Guds rike är fredens rike och Kristus är fridsfursten. Vi som hör till hans rike är kallade att vara fredens och kärlekens redskap för att sprida hans ljus i den här världen. Vi får göra det med de medel vi har till hands.

Först av allt måste vi samlas i bön. Vi behöver be för våra syskon som förföljs. Att de ska finna tröst, uthållighet, mod, och slutligen fred. Att de ska bevaras i tron. Och så behöver vi be – hur mycket det än kan ta emot – för IS och alla dem som förföljer. Herren Jesus har sagt till oss:  ”Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa *och hata din ovän* 44 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn.” (Matteus 5: 43 – 45.) Vi behöver be om att de kommer till insikt om vad de gör och vänder om från sin ondska. Och så behöver vi be för oss själva och för det internationella ledarskapet i världen, om mod och handlingskraft till hjälp.

Om du vill stödja utöver förbön så finns det några saker du kan göra.

• På söndag kallas det till manifestation i Stockholm. Det är den internationella organisationen A Demand for Action som anordnar manifestationen i samarbete med en mängd orientaliska kristna kyrkor. Du kan läsa mer på länken. Jag vill varmt uppmuntra dig att delta om du har möjlighet!

• Organisationen Open Doors har påbörjat en insamling för att kunna bistå flyktingarna med mat och vatten. De flyende är i desperat behov av vår hjälp för att kunna överleva flykten.

• Prata om det. Läs artiklar. Dela artiklar. Samtala och be med varandra.

Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus. (Jesaja 2:2 – 5.)

Må den dagen komma snart. Gud förbarme sig.

Taggar: , , ,
Publicerad i Läst och reflekterat, Personligt

Kommentera