Predikoserie hösten 2017

 

Vad innebär det att vara en ”andlig” människa? Andlighet kan vara ett uttryck för vårt inre sökande, för erfarenheter som går bortom vad vi kan förklara, eller till olika religioner. Men andlighet kan också bli ett maktmedel, när det påstås kunna mätas och visas att vissa har mer av det än andra.

Kapitel 12-14 i Första Korinthierbrevet är passagen framför andra när det kommer till biblisk andlighet. Kapitel 12 innehåller den kända liknelsen mellan församlingen och kroppen, och kapitel 14 handlar om att hålla ordning i gudstjänsten. Kapitel 13 innehåller Paulus berömda dikt om kärleken, och den kommer mitt i förklaringen av vad det innebär att vara en andlig människa. Kapitel 15 kan framstå som apart men innehåller Paulus auktoritativa utläggning av de dödas uppståndelse och passar på det viset in i helheten: kristendomen lär inte en grekisk uppdelning i andligt och kroppsligt, utan kyrkan bekänner kroppens uppståndelse och den tillkommande världens liv.

I Roseniuskyrkan har vi i tre omgångar gått igenom kapitel 1–11 i Första Korinthierbrevet, och det är nu dags att avsluta serien. Vi kommer att göra det genom att studera Paulus undervisning om den helige Ande, den tredje personen i Treenigheten, och dennes roll i församlingen.

Här kan du ladda ner flyern: Predikoserie ht 2017 Flyer – Andlighet i liv och tanke