Om stress och evangelium

Stress har blivit något av en folksjukdom. Antalet sjukskrivningar kopplat till stress har ökat ordentligt de senaste åren. Till skillnad från många andra sjukdomar är stressen så svår att ”ta på”. Det är ett viktigt skäl till att det kan vara svårt att sakta ner farten i livet i tid, eller att göra förändringar för att få mer lugn och ro i vardagen.

Sedan januari i år har Dagens Nyheter publicerat ett flertal artiklar i ämnet, och de har fångat min uppmärksamhet. Här följer några reflektioner över evangelium i vardagsstressen.

Stressa ner lite

Det är så populärt att tala om yoga och mindfullness, som tekniker för att minska stressen. Jag har inte för avsikt att tala illa om de metoderna, men jag kan fundera över varför så många kyrkor hakar på den trenden när vi egentligen har liknande övningar i vår kristna tradition.

I Markus 6 står det om hur Jesus och hans lärjungar hade så många ”som kom och gick att de inte ens fick tid att äta” (vers 31). Vem känner inte igen det fenomenet från en arbetsdag? OK, vi kanske ändå tar vår lunchpaus men passar på att göra något privat ärende under tiden (kollar mailen och ringer ett par samtal) samt krymper lunchen tio minuter för att hinna med … men ändå. Vad säger Jesus då till sina lärjungar?

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni får vila er lite.” (vers 32)

Det är alltså inte meningen att du ska stressa runt och inte ens få en minut över till att äta.

Är yoga enda alternativet?

Kyrkan har i alla tider bjuder in till denna vila och ensamhet. Främst har vi bönen att tillgå. Jag vet om att det är svårt att få till några längre stunder i bön när man har familj och småbarn – det kan vara svårt även när man inte har småbarn! – men nog kan du sätta av tio minuter på kvällen, i lugn och ro innan du somnar? Kanske kan du göra det tillsammans med din partner, om du har en, eller tillsammans med barnen innan de somnar? Slut dina ögon ett tag. Ta några djupa andetag. Be Gud om stillhet i hjärta och tanke. Kanske sjunger du en sång lite tyst. Läs en bibeltext, ett andaktsstycke eller varför inte dagens bön ur tidegärden.

Söndagens gudstjänst är en annan station där du får lov att hämta kraft. Återigen, jag förstår att söndagen kan vara minst lika full av stress som av vila när man ska få med sig barnen och åka kollektivt och blir borta stora delar av dagen, och likväl … Vad kan ni göra i familjen för att ni ska kunna vara närvarande i gudstjänsten åtminstone varannan söndag? Att delta i sångerna, i bönerna och gemenskapen är ett sätt att markera att det finns annat i mitt liv som är viktigare än vardagens bestyr. Det handlar om att skapa vanor i livet som bär mig.

De dagliga bönerna är en form av övning i mindfullness, men inför en levande och kärleksfull Gud.

Om du vill göra något mer djupgripande kan du söka dig till en retreat och/eller ett kloster för en helg eller några dagar. Klostren har praktiserat tystnad, ro och bön i årtusenden. Dra nytta av deras erfarenheter! Då får du både stillhet och dessutom en miljö som är genomsyrad av Guds närvaro.

”Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket …”

Rubriken är tagen från Jesus samtal med Marta, när han besöker Marta och hennes syster. Marta vill att Jesus säger till Maria att hjälpa henne med att vara en bra värd i stället för att sitta och prata bort tiden med Jesus. Då säger Jesus: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak är behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Den djupaste övningen vi kan ägna oss åt är att ständigt lyfta fram vår vardag inför Gud i bön. Han har lovat att han är med den som går bedjande fram. Han har lovat att han inte överger sina barn. Han har lovat att ta hand om morgondagen.

Tänk på vilodagen …

Till sist är det värt att påminna om det tredje budet i Tio Guds bud:

Tänk på vilodagen, så att du helgar den.

Det är så lätt att söndagen blir en dag som alla andra, men då gör vi någonting fel. Gud har gett oss sex dagar i vecka då ska vi arbeta och utföra våra sysslor, men Gud har omsorg om oss och vet att vi inte är gjorda för att arbeta dygnet runt veckan runt. Vi behöver också vilan – både till kropp och själ. Därför ska du och din familj samtala om hur ni kan helga vilodagen. På vilket sätt kan ni markera att denna dag skiljer sig från de andra och särskilt ägna den åt att vara tillsammans i familjen och med vänner, samt dela Guds ord?

Avslutning

Dessa reflektioner är givetvis inget universellt botemedel mot stress, men de hjälper oss en bit på vägen.

Tro ej han löftet bryter, / tro ej han glömmer dig,

när stormen mot dig ryter / och molnen hopar sig.

Han far på vindens vingar, / gör molnen till sin vagn

och själva skadan tvingar / att tjäna dig till gagn. (Svenska Psalmboken, 247, vers 5.)

Taggar: , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg
En kommentar på “Om stress och evangelium
  1. Bodil skriver:

    Bra!

Kommentera