Söndagen före Domsöndagen

17 Nov, 19 - Lars-Åke Nilsson - Högmässa - Vaksamhet och väntan

11 sönd e Trefaldighet

1 sep, 19 - Stellan Bengtsson - Högmässa - Tro och Liv

2 sönd i Trefaldighetstiden

30 jun, 19 - Örjan Blom - Högmässa - Kallelsen till Guds rike

Bönsöndagen

26 maj, 19 - Örjan Blom - Högmässa - Bönen

Midfastosöndagen

31 mar, 19 - Hakon Långström - Högmässa - Livets bröd

Sexagesima

24 feb, 19 - Kjell Petersson, Martin Helgesson - Högmässa - Det levande Ordet

2 sönd e Trettondagen

20 jan, 19 - Johnny Bjuremo - Högmässa - Livets källa

2:a sönd i Advent

9 Dec, 18 - Magnus Hagström - Högmässa - Guds rike är nära

Tacksägelsedagen

14 okt, 18 - Petter Sundelius - Högmässa - Lovsång

6 sönd e Trefaldighet

8 jul, 18 - Mikael Nyhlen - Högmässa - Efterföljelse