Dopet – 1 sönd i Trefaldighetstiden

10 jun, 24 - Stefan Gustafsson - Dopet, Gudstjänst

Heliga Trefaldighets dag – Gud Fader, Son och Ande

27 maj, 24 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Gud- Fader Son och Ande

Hjälparen kommer – Sönd före pingst

27 maj, 24 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Hjälparen kommer

Den helige Ande – Pingstdagen

27 maj, 24 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Den helige Ande

Växa i tro – 5 sönd i Påsktiden

30 apr, 24 - Nils-Bertil Bertilsson - Gudstjänst - Växa i tro

Vågen till Livet – 4 sönd i påsktiden

23 apr, 24 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Vägen till Livet

Påskens vittnen – 2 sönd i påsktiden + Christians dop

10 apr, 24 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Påskens vittnen

Kristus är uppstånden – Påskdagen

7 apr, 24 - Markus Preston - Gudstjänst - Kristus är uppstånden

Korset – Långfredagen

30 mar, 24 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Vägen till korset

Guds mäktiga verk – Jungfru Marie bebådelsedag

18 mar, 24 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Guds mäktiga verk