3 söndagen i Fastan

7 mar, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kampen mot ondskan

2 sönd i Fastan

28 feb, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Den kämpande tron

1 sönd i Fastan

21 feb, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Prövningens stund

Fastlagssöndagen

14 feb, 21 - Rickard Johnston - Gudstjänst - Kärlekens väg

Sorg och glädje efter Guds sinne

7 feb, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Predikoserie 2 Kor 7:5-16

Septuagesima

31 jan, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Predikoserie del 9: 2 Korintierbrevet

3:e sönd ef Trettondagen

24 jan, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

2:a sönd ef Trettondagen

17 jan, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst

1:a sönd ef Trettondagen – Predikoserie del 6

10 jan, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst

Sönd efter nyår – Ge inte upp -Predikoserie 2 Kor. 4

3 jan, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Predikoserie: 2 Kor 4ff Ge inte upp!