1:a Advent

2 dec, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Ett nådens år

20 e Trefaldighet – Att leva tillsammans

19 okt, 21 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Att leva tillsammans

Den Heliga Mikaels dag

3 okt, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Änglarna

15 e Trefaldighet

12 sep, 21 - Stellan Bengtsson - Gudstjänst - Ett är nödvändigt

14 sönd e Trefaldighet

5 sep, 21 - Markus Preston - Gudstjänst - Enheten i Kristus

13 sönd e, Trefaldighet

29 aug, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Givandets frukt

10e söndagen e Trefaldighet

8 aug, 21 - Rickard Johnston - Gudstjänst - Nådens gåvor

6 sönd e Trefaldighet

11 jul, 21 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Efterföljelse

Johannes Döparens dag

28 jun, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Den högstes profet

3 sönd e Trefaldighet

20 jun, 21 - Nils-Bertil Bertilsson - Gudstjänst - Förlorad, Förlorad - återfunnen