Söndagen före Domsöndagen

17 Nov, 19 - Lars-Åke Nilsson - Högmässa - Vaksamhet och väntan

Sönd. före domsöndagen

18 Nov, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Vaksamhet och väntan

Sönd före Domsöndagen

13 Nov, 16 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vaksamhet och väntan