Kallelsen till Guds rike – Familjegudstjänst – Martin Helgesson

10 jun, 24 - Martin Helgesson - Familjegudstjänst - Bönen, Kallelsen till Guds rike

Kallelsen till Guds rike – 2 söndagen i Trefaldighetstiden

18 jun, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Kallelsen till Guds rike

2 söndagen e trefaldighet

13 jun, 21 - Kjell Petersson - Högmässa - Kallelsen till Guds rike

2 sönd i Trefaldighetstiden

30 jun, 19 - Örjan Blom - Högmässa - Kallelsen till Guds rike

2 sönd e Trefaldighet

5 jun, 16 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kallelsen till Guds rike