2 sönd i Trefaldighetstiden

30 jun, 19 - Örjan Blom - Högmässa - Kallelsen till Guds rike

2 sönd e Trefaldighet

5 jun, 16 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kallelsen till Guds rike