Sönd.före Pingstdagen

13 maj, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Hjälparen kommer

Söndagen före pingst

28 maj, 17 - Curt Westman - Gudstjänst - Hjälparen kommer