Sönd. e Nyår

5 jan, 20 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Guds hus (Ps 84)

Sönd. före Nyår

3 jan, 16 - Rickard Petersson - Gudstjänst - Guds hus (Ps 84)