Heliga trefaldighets dag

27 maj, 18 - Hakon Långström - Högmässa - Gud- Fader Son och Ande