3 sönd i påsktiden

18 apr, 21 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Den gode herden

Tredje söndagen i påsktiden

5 maj, 19 - Samuel Bengtsson - Gudstjänst - Den gode herden

3 sönd. i Påsktiden

30 apr, 17 - Jonny Bjuremo - Högmässa - Den gode herden

3 sönd i Påsktiden

10 apr, 16 - Ö, Örjan Blom - Högmässa - Den gode herden