Första söndagen i fastan

18 feb, 18 - gudstjänst, Martin Helgesson, prövningens stund