Första söndagen i fastan

18 feb, 18 - gudstjänst, Martin Helgesson, prövningens stund

22:e söndagen e. Trefaldighet (Predikoserie, del 8)

12 Nov, 17 - Daniel Ringdahl, gudstjänst