Fastlagssöndagen

23 feb, 20 - Stellan Bengtsson - Högmässa - Kärlekens väg

2 Advent (+dop)

8 Dec, 19 - Martin Helgesson, Stellan Bengtsson - Gudstjänst - Guds rike är nära

11 sönd e Trefaldighet

1 sep, 19 - Stellan Bengtsson - Högmässa - Tro och Liv

Midfastosöndagen

6 mar, 16 - Stellan Bengtsson - Nattvardsgudstjänst