1 sönd e Trettondagen

12 jan, 20 - Owe Johansson - Högmässa - Jesu dop

3e sönd e Trettondagen

22 jan, 17 - Owe Johansson - Högmässa