Kristi återkomst – Domsöndagen

28 nov, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Kristi återkomst

23 sönd e Trefaldighet

19 nov, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Förlåtelse utan gräns

Samhällsansvar – 21 sönd e Trefaldighet

29 okt, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Samhällsansvar

Trons kraft – 19 sönd e Trefaldighet

16 okt, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Trons kraft

Den helige Mikaels dag

4 okt, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Änglarna

Friheten i Kristus – 12 sönd e Trefaldighet

3 sep, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Friheten i Kristus

Den gode förvaltaren – 9 sönd e Trefalfighet

7 aug, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Den gode förvaltaren

Kallelsen till Guds rike – 2 söndagen i Trefaldighetstiden

18 jun, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Kallelsen till Guds rike

Växa i tro – 5:e sönd i påsktiden

8 maj, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Växa i tro

Korset – Långfredagen

11 apr, 23 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Korset