Jesus skapar tro – 3 sönd e Trettondagen

23 jan, 22 - Markus Preston - Gudstjänst - Jesus skapar tro

14 sönd e Trefaldighet

5 sep, 21 - Markus Preston - Gudstjänst - Enheten i Kristus

Söndagen före pingst

16 maj, 21 - Markus Preston - Gudstjänst - Hjälparen kommer

13 sönd e Trefaldighet

6 sep, 20 - Markus Preston - Gudstjänst - Nådens gåvor

Bönsöndagen

19 maj, 20 - Markus Preston - Gudstjänst

Predikoserie 10 Guds bud – del 4

3 nov, 19 - Markus Preston - 10 Guds bud

4e sönd. ef Trefaldighet

14 jul, 19 - Markus Preston - Gudstjänst

22:a söndagen efter trefaldighet

28 okt, 18 - Markus Preston - Gudstjänst

Andra söndagen i Fastan

25 feb, 18 - Markus Preston - Gudstjänst - Den kämpande tron

Långfredag

14 apr, 17 - Markus Preston - Passionsgudstjänst - Jesu död