Den högstes profet – Johannes Döparens dag

24 jun, 24 - Markus Preston - Gudstjänst - Den högstes profet

Kristus är uppstånden – Påskdagen

7 apr, 24 - Markus Preston - Gudstjänst - Kristus är uppstånden

3 sönd i Advent – Bana väg för Herren!

18 dec, 23 - Markus Preston - Gudstjänst - Bana väg för Herren

Andlig klarsyn – 8 sönd e Trefaldighet

2 aug, 23 - Markus Preston - Gudstjänst - Andlig klarsyn

Herrens moder – 4:e sönd i Advent

20 dec, 22 - Markus Preston - Gudstjänst - Herrens moder

Tro och Liv – 11 sönd efter Trefaldighet

30 aug, 22 - Markus Preston - Gudstjänst - Tro och Liv

Jesus skapar tro – 3 sönd e Trettondagen

23 jan, 22 - Markus Preston - Gudstjänst - Jesus skapar tro

14 sönd e Trefaldighet

5 sep, 21 - Markus Preston - Gudstjänst - Enheten i Kristus

Söndagen före pingst

16 maj, 21 - Markus Preston - Gudstjänst - Hjälparen kommer

13 sönd e Trefaldighet

6 sep, 20 - Markus Preston - Gudstjänst - Nådens gåvor