2:a sönd i Advent

9 Dec, 18 - Magnus Hagström - Högmässa - Guds rike är nära

Midfastosöndagen

11 mar, 18 - Magnus Hagström - Högmässa - Livets bröd

5 sönd i påsktiden

24 apr, 16 - Magnus Hagström - Högmässa - Växa i tro