Bana väg för Herren 3 sönd. i advent

15 Dec, 19 - Hakon Långström - Högmässa

Midfastosöndagen

31 mar, 19 - Hakon Långström - Högmässa - Livets bröd

Heliga trefaldighets dag

27 maj, 18 - Hakon Långström - Högmässa - Gud- Fader Son och Ande

FASTLAGSSÖNDAGEN

11 feb, 18 - Hakon Långström - Högmässa - Kärlekens väg

Fastlagssöndagen

26 feb, 17 - Hakon Långström - Högmässa - Kärlekens väg

3 sönd i Advent

18 Dec, 16 - Hakon Långström - Gudstjänst - Herrens moder

15 e Tref

4 sep, 16 - Hakon Långström - Högmässa - Ett är nödvändigt