Tredje sönd. f Trefaldighet

7 jul, 19 - Gustaf Lunnergård - Gudstjänst

1 sönd e Trettondagen

13 jan, 19 - Gustaf Lunnergård - Gudstjänst - Jesu dop

8 sönd e Trefaldighet

22 jul, 18 - Gustaf Lunnergård - Gudstjänst - Andlig klarsyn

2 sönd i Påsktiden

23 apr, 17 - Gustaf Lunnergård - Gudstjänst - Ett levande hopp

6 sönd e Trefaldighet

3 jul, 16 - Gustaf Lunnergård - Gudstjänst - Efterföljelse