Söndagen före pingst – Hjälparen kommer

24 maj, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

Kristi Himmelsfärd – Herre över allting

21 maj, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

5e söndagen i påsktiden

10 maj, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

4 söndagen i påsktiden – Vägen till livet

3 maj, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

Gudstjänst

26 apr, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

Palmsöndagen – Vägen till korset

5 apr, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk

22 mar, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

1 sönd i Fastan

1 mar, 20 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Prövningens stund

4:e sönd i Advent

22 Dec, 19 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Herrens moder

Domsöndagen

24 Nov, 19 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kristi återkomst