Kristi förklarings dag

4 aug, 19 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

5 sönd. i påsktiden

19 maj, 19 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Att växa i tro

Jungfru marie bebådelseasdag

24 mar, 19 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Guds mäktiga verk

4:e sönd i Advent

23 Dec, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Herrens moder

3:e sönd i Advent

16 Dec, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Bana väg för Herren

Sönd. före domsöndagen

18 Nov, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Vaksamhet och väntan

21:a söndagen efter trefaldighet

21 okt, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

Den helige Mikaels dag

30 sep, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

15 e Tref Ett är nödvändigt ”Lita aldrig på mäktiga män”

9 sep, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Ett är nödvändigt

11 sönd e. Trefaldighet

12 aug, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Tro och Liv