Den helige Ande – Pingstdagen

9 jun, 23 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Den helige Ande

Vägen till livet

30 apr, 23 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Vägen till Livet

Trofasthet i en kaotisk tid – Ruths bok – 6 sönd efter Trettondagen

12 feb, 23 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - del 6, Trofasthet i en kaotisk tid

Jesu födelse – Juldagen

26 dec, 22 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Jesu födelse

Jesus förhärligad – Kristi Förklarings dag

22 aug, 22 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Jesus förhärligad

Livets källa. 2 sönd e Trettondagen

19 jan, 22 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Livets källa

4:e sönd i Advent – Herrens moder

20 dec, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Herrens moder

3 söndagen i Fastan

7 mar, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kampen mot ondskan

2 sönd i Fastan

28 feb, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Den kämpande tron

3:e sönd ef Trettondagen

24 jan, 21 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst