Andra söndagen i påsktiden

11 apr, 21 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Påskens vittnen

Predikoserie, del 7: Stjäl inte – var generös

2 feb, 20 - Daniel Karlsson - Gudstjänst

Kyndelsmässodagen

3 feb, 19 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Uppenbarelsens ljus

5 sönd e Trefalfighet

26 jun, 16 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Sänd mig!