Den högstes profet – Johannes Döparens dag

29 jun, 22 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Den högstes profet

Palmsöndagen – Vägen till korset

12 apr, 22 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Vägen till korset

20 e Trefaldighet – Att leva tillsammans

19 okt, 21 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Att leva tillsammans

6 sönd e Trefaldighet

11 jul, 21 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Efterföljelse

Andra söndagen i påsktiden

11 apr, 21 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Påskens vittnen

Predikoserie, del 7: Stjäl inte – var generös

2 feb, 20 - Daniel Karlsson - Gudstjänst

Kyndelsmässodagen

3 feb, 19 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Uppenbarelsens ljus

5 sönd e Trefalfighet

26 jun, 16 - Daniel Karlsson - Gudstjänst - Sänd mig!