2 sönd i Trefaldighetstiden

30 jun, 19 - Örjan Blom - Högmässa - Kallelsen till Guds rike

Bönsöndagen

26 maj, 19 - Örjan Blom - Högmässa - Bönen

2 sönd i Påsktiden

8 apr, 18 - Örjan Blom - Högmässa - Påskens vittnen

Nyårsdagen

1 jan, 17 - Örjan Blom - Högmässa - I Jesu namn

3 sönd i Påsktiden

10 apr, 16 - Ö, Örjan Blom - Högmässa - Den gode herden