Mastered by Divinity*

I juli 2015 landade jag och familjen i St. Louis, med anledning av att jag skulle börja min utbildning på Covenant Theological Seminary i USA. I fredags, den 17 maj 2019 fick jag äntligen ta examen.

Fyrkantiga hatten på! Här lägger Dr. Brian Aucker, professor i GT och Dr. Zach Eswine, professor i homiletik en huva runt min hals under examensceremonin.

Ni som varit med i kyrkan ett tag och känner mig har redan hört mig prata om hur mycket utbildningen och tiden på campus betytt för mig och familjen. En del av er har kanske märkt saker som jag oftare nämner eller betonar i predikan och undervisning sedan vi kom tillbaka.

Vi åkte till just Covenant mycket pga. dess koppling till Francis Schaeffer och l’Abri, en ledare och ett nätverk som kännetecknas av stor intellektuell och personlig integritet, av gästfrihet och av övertygelser om att ärliga frågor förtjänar ärliga svar och att ingen människa är att betrakta som ”liten” eller av ringa betydelse. Vi åkte dit för att Covenant hade namn om sig att ta emot familjer väl och arbeta med hela människan, inte bara teologisk utbildning i abstrakt bemärkelse. ”Ryktena” visade sig vara välgrundade! Vid sidan av gedigen teoretisk utbildning fick jag och hela min familj uppleva en varm gemenskap och en utbildning som tar vara på hela människan. När jag mot slutet av utbildningen skulle sammanfatta några huvudsakliga lärdomar/förändringar jag tar med mig blev det ungefär dessa tre rubriker:

I) Lära sig att läsa

Jag har fått gedigen övning i att läsa böcker, pröva argument och förstå vad det innebär att vara en god läsare och tolkare av både Bibeln och andra texter. Inte minst har det konsekventa teologiska tänkandet utifrån Bibelns stora berättelse gett mig redskap för att knyta både teologiska teman som vardagliga verkligheter till det faktum att världen är skapad god, skadad av synden, har börjat frälsas genom Jesus och en dag ska återställas, nyskapas och fulländas. Detta är inte bara ett system av övertygelser, utan Guds levande historia som vi ärvt, förvaltar och deltar i.

II) Lära sig att lyssna

Människor är intressanta – mycket mer än vi ofta låtsas om. Det faktum att vi alla kommer från någonstans, har en bakgrund och en historia, en livsberättelse utifrån vilken också våra märkligaste egenskaper, handlingar och yttranden blir meningsfulla ger en grund för att lyssna och söka förstå. Covenant har lärt mig vad det innebär att verkligt ta på allvar att varje människa är skapad till Guds avbild. Men också att Guds folk hör ihop över både tid och rum. Jag har fått lyssna och lära av exempel på både vad som utåt sett ter sig som framgång respektive misslyckande i arbetet för Guds rike, och fått en djupare uppskattning för det vackra i enkelt, småskaligt och trofast tjänande av de människor Jesus valt att kalla sina.

III) Personlighet

Tiden på Covenant har gett en starkare personlig form till min tro och mitt arbete. Poängen med vad Jesus har gjort för mig är inte bara att jag ”vinner” vissa fördelar tack vare hans död och uppståndelse. Framför allt så hör jag och Jesus ihop. Paulus skriver ”nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.” (Gal 2:20) – jag tror jag börjar ana vad det innebär, även om jag ofta inte lever så förankrad i den verkligheten som jag skulle önska. Covenant har hjälpt mig förstå mig själv och bli mer bekväm med mig själv med både starka och svaga sidor. En av mina lärare sa en gång ungefär: ”en ny bilförare är hela tiden upptagen med instrumenten inne i bilen, ju mer erfaren man blir desto mer kan man se omgivningen och vägen framåt. På samma sätt är det med erfarenhet i pastoralt arbete.” Jag hoppas jag börjar förstå också detta, och att jag därför kan ha mer självinsikt men mindre självupptagenhet.

Bara börjat

Efter fyra år med ständiga deadlines och inlämningar känns det underbart att studierna är färdiga. Samtidigt har jag bara börjat lära mig allt det jag nämner ovan. Min ”att läsa-lista” är längre än vad den var före utbildningen, och jag är mer smärtsamt medveten än förut om mina egna begränsningar. Tack och lov att Gud har varit trofast och kommer att vara det!

Tack

Ett stort tack till alla er som stöttat och uppmuntrat mig under studierna, och särskilt till styrelsen och Daniel som uppmuntrade mig att göra denna investering trots att det gjorde livet besvärligare för dem i flera år! Det är med glädje jag nu vill försöka leva vad jag lärt mig med er i Roseniuskyrkan och i arbetet för Apologia.

En person som förtjänar ett tack och en eloge i amerikansk storlek är min fru Ulrika, som gick med på två slitsamma flyttar, både till och från St. Louis, som stöttat mig även när studierna pågick in på nätter och helger och som på något sätt, trots detta och mycket annat ändå står ut med att vara min fru. Jag är lyckligt lottad och gift!

* Mastered by divinity?

Titeln på min examen är ”Master of Divinity” vilket betecknar en utbildning som är både teoretisk (exegetisk och systematisk teologi) och praktisk (predikan, själavård, ledarskap). På Covenant har vi ofta (och med tiden kanske något kliché-artat) kallat den för ”Mastered by Divinity” eftersom Gud och hans kallelse är inte något man bemästrar eller råder över utan tvärtom vad som råder en själv.

Taggar: ,
Publicerad i Personligt
2 kommentarer på “Mastered by Divinity*
  1. Sonia Lunnergård skriver:

    Tack Martin och Ulrika för att ni gjorde denna satsning! Guds välsignelse över er familj!

  2. Per Henriksson skriver:

    Stort Grattis, Martin! Och tack för att vi i Roseniuskyrkan får del av allt du lärt dig!
    /Per

Kommentera