Luthers teologi om de två rikena – en riktigt lysande idé

Gud styr världen genom två makter: den himmelska och den jordiska. Båda tillhör Gud och tjänar Guds syften, men de har olika uppgifter och uttryckssätt.

Luthersk teologi om det politiska har fått ta mycket stryk under 1900-talet, men med orätt. Idén är i själva verket tämligen lysande.

Jag har bara påbörjat mina studier, men här kan du i varje fall lyssna på föredraget om Luther och överheten som jag höll på ELM:s årskonferens i början av juni, samt ta del av Luther och överheten.

Välkommen att kommentera! Jag ska försöka svara efter tid och bästa förmåga.

Taggar: ,
Publicerad i Läst och reflekterat

Kommentera