Loppis 28 maj

Lördag den 28 maj ordnar Roseniuskyrkan en loppis på vår församlingsvåning Gränden. Försäljning startar 10.00. Kom och fynda, och ta gärna med vänner som aldrig varit i kyrkan! Alla intäkter går till ELM:s mission.

Vill du lämna in saker till försäljning? Vill du hjälpa till praktiskt? Scrolla ner för att se hur.

Bakgrund

Under sommaren 2021 hade ELM en sommarkampanj som riktade sig till alla ELM-föreningar om ekonomiskt stöd, då också till Roseniusföreningen. Där kunde vi bl.a läsa:

Efter beslutet på årsmötet att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 vågar vi höra av oss till er för att vädja till er om att stå med oss i uppdraget och utjämna resultatet. För Roseniuskyrkans del fick vi rapport om 112 medlemmar år 2019, vilket skulle motsvara ett anslag på 61 040 för 2021 och lika mycket år 2022.

Vi sammanfattade ELM:s vision för utlandsmissionen 2013-2023 med uppmaningen: ”Nå med glädje!” Det betyder att ELM vill:

–  nå med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd

–  arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor

–  att mission ska vara alla ELMares glädje, längtan och ansvar

Det är bara tillsammans som vi kan förverkliga visionen, och allt beror på Guds nåd. ”Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud.” (2 Kor. 3:5.)År 2019 fanns det 1 543 medlemmar registrerade i våra föreningars och församlingars matriklar. Om man slår ut det förväntade underskottet på varje medlem blir det 545 kr per medlem och år, eller 45 kr i månaden, utöver de ordinarie månadsgåvor och kollekter som kommer in varje månad. Om vi hjälps åt är det fullt möjligt att nå ett nollresultat både för 2021 och för 2022.Efter beslutet på årsmötet att godta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 vågar vi höra av oss till er för att vädja till er om att stå med oss i uppdraget och utjämna resultatet. För Roseniusföreningens del fick vi rapport om 112 medlemmar år 2019, vilket skulle motsvara ett anslag på 61 040 för 2021 och lika mycket år 2022.

Att nå vidare ut med evangeliet är något Roseniuskyrkan önskar att vara en del av och bidra till. Därför önskar vi vara en del i arbetet att nå vidare med glädje! Vi har därför valt att lördagen den 28 maj ha en loppis i Roseniuskyrkan! Vår förhoppning är att kunna samla in en stor summa till ELM, och tänk om vi skulle nå upp till 61 040 kr. Det sätter vi frimodigt upp som ett mål! Samtidigt är detta en ypperlig möjlighet för dig att äntligen ta tag i den där rensningen man har tänkt så länge.

Hur du kan hjälpa till

Det jag skulle behöva din hjälp till är:

  • Rensa förråd, lådor och skåp och hitta fram saker, kläder och prylar som du kan skänka till försäljning.
  • Hjälpa till att baka någon kaka till fikaförsäljning
  • Hjälpa till att få upp varor och prissätta
  • Hjälpa till under dagen med försäljning

Inlämning av varor kommer främst att ske på fredagen den 27 maj, och prissättning och ställa i ordning under kvällen. Men det finns också möjlighet att lämna in saker söndagen veckan innan, alltså den 21 maj.