Langham, Roseniuskyrkan och jag

Förra veckan stod Roseniuskyrkan återigen värd till en konferens ordnad av nätverket Langham Sverige som jag är med och samordnar. Flera av er kom och hörde Mark Meynell predika från Psalm 121 på tisdagskvällen, men jag har förstått att många inte känner igen namnet ”Langham” eller känner till vår inblandning. Här kommer lite mer bakgrund!

Langham Preachings Europa-direktor Mark Meynell, på väg att predika i Roseniuskyrkan

”Langham!?”
Ursprungligen helt enkelt namnet på ett kvarter i centrala London. Där ligger inte bara BBC:s huvudkontor, utan också kyrkan All Souls, en stor församling med massor av nationaliteter. Här var John Stott verksam under flera decennier under 1900-talet. John Stott var en av seklets viktigaste kristna ledare, inte minst genom sitt outtröttliga arbete på södra halvklotet genom både församling och studentarbete. Hans främsta signum var tydlig och ”okomplicerad” bibelutläggande predikan och stor ödmjukhet (det är därför många inte känner till honom!).

När Stott lämnade rollen som församlingsföreståndare blev ”Langham” samlingsnamnet på en rad initiativ som sökte utrusta den världsvida kyrkan med både övertygelse om bibelordets kraft och ett sätt att hantera bibelordet som låter dess egen sanning och auktoritet stå mer i fokus än personen som förmedlar det. Bibel- eller textutläggande predikan handlar helt enkelt om att det är bibeltexten som står i fokus, och som formar predikan. Vi säger ofta i Langham att texten ska sitta i ”förarsätet”.

Langham Sverige startades 2014 efter att teologiföreningen Theofil i Lund under många år samarbetat med Langham (som nu finns i över 70 länder). Genom mitt eget intresse för textutläggande predikan och min önskan att växa som förkunnare, samt pga. personliga kontakter med Mark Meynell som är Langhams Europa-direktor, fick jag en roll i den lilla ledningsgruppen.

Langhams modell är egentligen ganska enkel. En väl utförd predikan eller bibelundervisning bygger på att man studerar texten i sin egen kontext noggrant, så att man hittar dess ”hjärtslag” eller huvudärende. Sedan är uppgiften att överbrygga det avstånd mellan ordets ursprungliga sammanhang och det där man predikar. Ordet är relevant i vår tid och det är förkunnarens uppgift att bygga en bro som visar hur det är relevant och ska tillämpas.

Smågrupper som tränar varandra att studera en bibeltext för att förstå mer och bättre kunna förklara den är en central del av allt arbete Langham gör.

Vi arrangerar 1-2 fortbildningskonferenser per år, som varje gång behandlar en särskild genre i Bibeln, och hjälper förkunnare att organisera smågrupper, s k. ”predikoklubbar” där man ger varandra feedback och chans att vässa sin förmåga att läsa och förklara Bibeln. Vi som predikar eller undervisar i Roseniuskyrkan har en sådan grupp som träffas med varierande regelbundenhet. Vi är ännu ett litet nätverk, men hoppas att på lång sikt kunna vara många till hjälp.

Förra veckans konferens fokuserade på att predika Bibelns poetiska texter, dvs. framför allt psaltaren. Vi som var där fick framför allt en större uppskattning och insikt i hur poesi fungerar i Bibeln och hur den lär oss att ta med allt – alla livets omständigheter och hela ens känsloregister – inför Gud.

Jag har lärt mig mycket genom Langham, och fått betydelsefulla relationer både i Sverige och internationellt med andra som strävar efter att utvecklas i konsten och hantverket att undervisa Guds ord på ett troget, tydligt och relevant sätt, så det är verkligen kul att få involvera Roseniuskyrkan på olika sätt!

Taggar: , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera