Kristliga träningstips inför det kommande året

spiritual-trainingVi har lagt ännu ett år bakom oss och gått in i ett nytt. Det är märkvärdigt så fort det går. Jag vet inte hur ditt 2016 har varit. Troligtvis har det varit som för de flesta: en del kamp, en del glädje, en del motgång, en del medgång … Men ännu viktigare: har du och jag vuxit närmare Jesus?

Den som tror på Jesus är kallad till likhet med Gud. Det betyder att Guds egenskaper (till exempel hans barmhärtighet, hans omsorg, hans kärlek och hans helighet) ska prägla mitt liv. Med utgångspunkt i Filipperbrevet 2 kommer därför en kort uppmuntran till dig att låta Jesus bli allt större i ditt liv under 2017.

Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. (Filipperbrevet 2, vers 1-4)

1. Sök Jesus när du stöter på motgångar!

2017 kommer med största sannolikhet att bära med sig motgångar för oss alla. Det är ett tragiskt faktum om livet att vi kommer att gråta och känna oro och ångest. Det betyder inte att Gud är missnöjd med dig eller att han vill straffa dig. Paulus skriver: ”Om ni nu har tröst hos Kristus …” Det betyder inte: ”Kanske är det så att det finns tröst …” utan snarare: ”Om ni faktiskt menar att ni har tröst …” Det handlar alltså om att vara konsekvent i tro och liv.

Om du vill kalla dig kristen så säger du säkert ibland att det är en trygghet att tro på Gud. Då vill jag, med hjälp av Paulus, utmana dig att ta de orden på allvar också när motgångarna drabbar dig personligen. Det är så lätt att söka tröst i andra saker. Vi äter mer eller onyttigare. Vi tränar eller arbetar mera för att hålla oss sysselsatta. Vi ser på TV-serier eller läser böcker för att slippa tänka på oss själva. Vi söker fel hos andra för att slippa ta itu med våra egna fel … Men det där är usel hjälp, och vi vet om det. De ”snuttefiltarna” gröper bara ur själen och gör oss ännu olyckligare.

Sök dig i stället till Jesus. Våga acceptera att livet gör ont ibland. Fly inte från insikten utan ta den till Jesus. Fråga honom varför detta drabbar dig. Fråga honom vilken tanke han har med det du går igenom. Du ska veta att han inte har lämnat dig bara för att livet gör ont. Han har själv gått igenom alla dessa svårigheter. Han har sjäv varit sviken av sina vänner. Han har känt djup ångest. Han har varit trött och ledsen. Han har sörjt. Men han har aldrig syndat.

Däremot har han övervunnit det onda genom sin död och uppståndelse. Därför kan han ge bestående tröst och hjälp i svårigheter. Jesus är en tröstare som inte gröper ur själen utan kan ge mening och tröst också i de svåraste stunderna i livet. Sök dig till honom i årets motgångar och du kommer att märka hur han står kvar med sin kärlek även när allting annat gungar i vardagen. Det går inte lätt eller snabbt att ta sig igenom motgångarna, men det går med Guds hjälp. Be Gud om hjälp att söka honom i årets motgångar.

2. Sök ödmjukhet!

Att vara ödmjuk är inte detsamma som att vara mjäkig eller självförnekande. Däremot innebär det att inte alltid behöva hävda sig själv eller hela tiden låta samtalet kretsa kring sin egen person. Den som är ödmjuk har råd att låta andra människor ta plats. Den som är ödmjuk har råd att låta andra människor växa och få uppmärksamhet utan att det upplevs som ett hot mot den egna personligheten. En ödmjuk människa är en underbar gåva till sin omgivning, men inte så lätt att finna.

Insikten om Guds oförtjänta kärlek till dig och mig är en god grund för ödmjukhet. Guds kärlek förklarar för mig att mina synder har förtjänat straff, men att Guds kärlek har valt att ta straffet på sig själv i stället. Därför står jag renad från synd och skuld inför Gud, i tron på Jesus. Guds kärlek hjälper mig att förstå hur oerhört högt jag är älskad. Den kärleken är ödmjukande.

Öva dig därför under kommande året i att ta till dig insikten om att du är en syndare som inte har rätten att vistas i Guds närhet, men att du genom tron på Jesus är en förlåten syndare som har fullständig tillträdesrätt till Guds närhet.

Öva dig i att möta andra människor med den barmhärtigheten. Sök andras välbefinnande. Sök andras glädje. Strid inte i onödan utan sök det som bygger upp och skapar fred.

* * *

Jag vet inte hur vare sig mitt eget, eller ditt, liv kommer att bli under 2017. Däremot vet jag att ”Jesus Kristus är densamme, igår och idag och i evighet” (Hebréerbrevet 13, vers 8), och det räcker långt.

Jesus, ha mig i ditt minne. Jesus för mig närmre dig.

Jesus, prägla du mitt sinne. Jesus, lär mig lyda dig.

Jesus, styrk min kropp och själ. Jesus, mig beskydda väl.

Jesus, hjälp när jag får lida. Jesus, vandra vid min sida.

 

Jesus, hjälp mig ta till vara detta nya nådens år.

Bär mig genom sorg och fara, då min vånda blir för svår.

När mitt timglas runnit ut och min prövotid är slut,

i din famn låt mig få falla, Jesus, du mitt allt i alla!

(Svenska Psalmboken 194, vers 3-4.)

Taggar: , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg
3 kommentarer på “Kristliga träningstips inför det kommande året
  1. Mickael Puupponen skriver:

    Bra text!
    En del som kändes mera var ”Sök Jesus när du stöter på motgångar!” istället för ”Det är så lätt att söka tröst i andra saker”

  2. Lars Artman skriver:

    Hjärtligt tack Daniel!

Kommentera