Högmässa 9 maj 2021

Den 9 maj har vi återigen möjlighet att  erbjuda en högmässa med begränsat antal platser.

Här följer en detaljerad beskrivning för att var och en ska kunna veta hur vi går till väga för att minimera riskerna.

Hur kommer det gå till?

Vår högmässa direktsänds som vanligt 11.00. Åtta personer förutom medverkande deltar från början, övriga deltar via direktsändningen. Efter gudstjänstens slut är kyrkan öppen så att man kan ta emot nattvarden i kyrkan fram till 14.00.

Platsbokning

För att få komma in och ta emot nattvarden bokar man en plats i något av de tidsfönster som anges i formuläret. Varje grupp om max åtta deltagare får ett fönster på 20 minuter för att be, sjunga och ta emot nattvarden tillsammans.

På plats i kyrkan

 • Vid ankomst väntar man utanför porten eller inne på gränden vid dåligt väder.
 • En kyrkvärd möter upp vid porten och släpper in gruppen på åtta personer. Uppe i kyrkan tilldelas man en sittplats.
 • Under tiden i kyrkan blir det chans för stillhet, bön och sång förutom själva utdelandet. Det är dock inte en komplett mässa i varje tidsfönster, utan man deltar först i direktsändningen.
 • På väg fram till utdelandet spritar kommunikanterna sina händer och placeras med bra avstånd vid altarringen.
 • Prästen räcker kommunikanten en oblat, kommunikanten doppar oblaten i en grund bägare vin där fingrarna inte kan komma i kontakt med vinet.

Ytterligare säkerhetsåtgärder

  • Mellan varje duklag torkar vi altarring och dörrhandtag med ytdesinfektion.
  • Vi öppnar fönster i kyrksalen för att ombesörja extra god ventilation.

Ska jag komma?

Att vi nu erbjuder möjligheten till högmässa betyder inte att det är självklart att just du ska komma. Var och en behöver en egen riskbedömning. Några faktorer du kan tänka på är:

   • din ålder eller annan riskkategori
   • om du är vaccinerad
   • om du har antikroppar
   • hur du reser till kyrkan
   • vilka risker du tar i övrigt i din vardag

Var rädd om dig!

Antal platser och framtida tillfällen

Vår inriktning med högmässan är att i första hand erbjuda den till våra egna medlemmar. Därför sprids inte anmälningsformuläret öppet.

Efter detta första tillfälle kommer vi utvärdera hur vi ska göra med kommande högmässor.

Anmäl dig här.