Predikstol och Orgelläktare i Roseniuskyrkan

‹ Gå tillbaka till ELM Roseniuskyrkan: den tidiga historien

Predikstol och Orgelläktare i Roseniuskyrkan

Kommentera