Gudstjänst och COVID-19

* Texten uppdateras löpande vid nya riktlinjer. Senaste uppdatering: 2 september 2020.

Många av oss har saknat möjligheten att fira gudstjänst på plats i kyrkan sedan pandemins början. Roseniuskyrkan följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för det tillåtna antalet deltagare att fira gudstjänst på plats. Så här kan vi hjälpas åt att fira gudstjänst på ett säkert sätt.

 

Inför gudstjänsten

Stanna hemma om du är sjuk eller har haft förkylningssymptom de senaste 48 timmarna. Vår gudstjänst direktsänds här.

Reservera en plats om du är frisk och vill komma på gudstjänst.

Vi har 30 bokningsbara platser varje gudstjänst. 10 platser reserveras för medverkande och 10 platser för gäster och spontana gudstjänstbesökare. För dessa 10 platser gäller först till kvarn. Kyrkvärd och mötesledare ansvarar gemensamt för att kontrollera antal och vid behov be överstigande antal att komma tillbaka en annan gång.

Var du i kyrkan i söndags? Avvakta då med att anmäla dig till nästa gudstjänst, så att andra får chansen att komma.

På plats i kyrkan

Vi har anpassat våra lokaler på följande sätt för att göra besök så säkra som möjligt:

  • Portar och dörrar är öppna (när vädret tillåter) för att minska gemensamma kontaktytor.
  • Handsprit är utplacerat vid entré till byggnaden, kapprummet och kyrksalen samt på toaletterna.
  • Bänkarna i kyrksalen är avgränsade för att skapa tillräckligt avstånd mellan sällskap av gudstjänstfirare.
  • Läktaren är öppen och avsedd för dig som vill hålla extra avstånd.

Söndagsskola

  • Söndagsskola i en gemensam barngrupp erbjuds 1-2 gånger i månaden.
  • Samlingen håller till i stora fika-rummet för ökat avstånd och både inleds och avslutas med handtvätt.
  • Vi undviker godis/fika samt lekar med mycket kroppskontakt.

Nattvard

  • Nattvard kommer endast att äga rum vid några få tillfällen under hösten. Rutiner för detta tillkännages i tid till detta.

Vad du kan göra

  • Var rädd om dig. Om du med hänsyn till ålder eller sjukdomsbild är osäker på om du bör komma, rådgör med läkare eller sjukvårdsrådgivning först.
  • Var rädd om andra. Stanna hemma om du är sjuk, sprita händerna ofta och kom ihåg att hålla avstånd.