Gudstjänst och COVID-19

* Texten uppdateras löpande vid nya riktlinjer. Senaste uppdatering: 1 oktober 2021.

Den 29 september togs det 4:e av 5 steg i Regeringens plan för avveckling av restriktioner. För gudstjänster och andra allmänna sammankomster finns nu inga begränsningar av deltagare kvar. Detta gäller för gudstjänster i Roseniuskyrkan från och med 3 oktober.

Gudstjänster i Roseniuskyrkan från och med 3 oktober

  • du behöver inte längre anmäla dig eller reservera plats för att komma.
  • söndagsskolan återgår till två grupper.
  • barnen är med på gudstjänsten fram till och med barnens stund.
  • vi fortsätter sända gudstjänster med både ljud och bild tills vidare, så ofta vi kan. Över tid kommer vi sannolikt att förenkla videosändningen för att minska arbetsbördan för våra tekniker och mängden teknisk utrusning i kyrksalen.

Kyrkfika: målsättning att starta i november

Under oktober månad kommer vi undersöka hur många som önskar se kyrkfikat komma tillbaka och hur många som är beredda att hjälpa till att ordna fika i samband med gudstjänsterna. Målsättningen är att vi startar i november, om det finns tillräckligt många som kan tänka sig att hjälpa till.

Välkommen tillbaka!

Det är underbart att vi kan återgå till ett mer normalt gudstjänstliv igen. Varmt välkommen tillbaka till Roseniuskyrkan!