Gudstjänst och COVID-19

* Texten uppdateras löpande vid nya riktlinjer. Senaste uppdatering: 20 november 2020.

Den 29 oktober kom nya allmänna råd från folkhälsomyndigheten för region Stockholm. Den 20 november kom sedan ytterligare begränsningar för offentliga sammankomster. Så här tillämpar vi dessa råd i Roseniuskyrkan:

  • Gudstjänsten på Smala gränd 5 är endast till för medverkande, så att vi kan direktsända en gudstjänst för resten av församlingen. Efter den nya begränsningen till 8 personer har vi minskat antal medverkande så att endast predikant, tekniker och en liten grupp musiker närvarar.
  • Medverkande har full frihet att lämna återbud om man önskar. Meddela i så god tid som möjligt så att vi kan hitta ersättare.
  • Vi har ingen söndagsskola i kyrkan, utan hänvisar till söndagsskolledare Sofia Ödmans hemsida barnpedagogen där material läggs upp för att ha samlingar i hemmet.
  • Ungdomsgrupp och hemgrupper träffas digitalt.

Våra gudstjänster direktsänds via youtube och Stockholms närradio 88,0 MHz.