Gudstjänst och COVID-19


* Texten uppdateras löpande vid nya riktlinjer. Senaste uppdatering: 9 februari 2022.

Idag, den 9 februari avskaffas de restriktioner för allmänna sammankomster som gjort att vi fått begränsa antalet deltagare vid våra gudstjänster.

Gudstjänster i Roseniuskyrkan från och med 13 februari

Från och med söndag den 13 februari är man välkommen till Roseniuskyrkan utan anmälan, och inga särskilda förhållningsregler finns för placering i kyrksalen. Barnen är återigen med i gudstjänsten till barnens stund, sedan börjar söndagsskolan i lilla (3–6 år) och stora gruppen (7–10 år).

Läs gärna de tre rekommendationer som folkhälsomyndigheten fortsatt riktar till allmänheten om vaccinering och om att stanna hemma vid symtom.

Vi gläds oerhört mycket åt att få samlas till gudstjänst igen under normala former! Vi strävar nu efter att återgå till normal verksamhet och delaktighet i gudstjänsten, inklusive kyrkkaffe.