Goda nyheter, inte goda råd – Center Church, Kapitel 1

Center Church börjar inte i storstaden utan i evangeliet. En kyrka som ska presentera evangeliet för storstaden måste själv vara på det klara med vad evangelium är (såklart).

Keller lyfter fram vad som står som rubrik för detta inlägg: evangelium är goda nyheter, inte goda råd. Konsekvenserna av detta är ibland lätta att missa. Som varje rapportering av nyheter är evangeliet något objektivt – något utanför mig. För någon som ska ta ställning till kristen tro är inte frågan: passar det här mig? uppfyller det mina behov? kan det svara på mina frågor? etc. Frågan är: har det hänt? Har Gud uppenbarat sig i Jesus, och mer specifikt: stämmer det att Jesus dog på ett kors och uppstod igen, och att han därmed utplånade all synd och beredde räddning, en öppen väg till Gud för alla som tror på honom? Det är i en mening lika likgiltigt om det passar mig som nyheterna som läses upp på rapport. Frågan är om det är sant, om det verkligen hände. Om vi svarar ”ja, det hände verkligen” får det sedan enorma konsekvenser, men evangeliet är inte detsamma som evangeliets konsekvenser.

Inte trons styrka, utan trons objekt

En annan konsekvens av att evangeliet ligger utanför mig är att det inte är min egen tro, min egen grad av övertygelse eller psykologiska säkerhet som avgör huruvida jag blir räddad. Det är inte min tro, utan den jag tror på, som räddar mig. Liksom min känsla inför flygresor (om jag vore flygrädd eller som faktiskt är fallet – gillar det!) inte avgör huruvida jag säkert anländer till min destination är det inte min tro som ligger till grund för min frälsning, utan Jesus och hans verk för mig som jag tror på. Här ligger en nyckel för att erfara evangeliets befrielse från rädsla.

Evangeliet i centrum

Avgörande för en kyrkas hälsa och förmåga att föra människor till tro på Jesus är att evangelium får behålla sin plats i centrum av kyrkans tro, liv och verksamhet. Varje specifik aktivitet vi gör måste förstås som en konsekvens av evangelium. Vår gemenskap är inte evangelium, men evangelium gör det möjligt att omfamna människor som de är, och erbjuda en varm gemenskap – och motsvarande för andra aspekter av kyrkans liv. Som Keller själv säger:

Eftersom evangelium är oändligt rikt kan det bära bördan av att vara huvudsaken i en kyrka.

– Tim Keller

 

Taggar: ,
Publicerad i Läst och reflekterat

Kommentera