I Guds närhet – Församlingshelg 24–25 september

Välkommen till Roseniuskyrkans årliga församlingshelg!

I år vill vi uppmärksamma bönens plats i den kristnes liv, i församlingen och i Guds rikes framgång i världen. Christoffer Abrahamsson, präst i Lötenkyrkan Uppsala undervisar på lördag förmiddag. På lördag kväll har vi med oss en gäst från missionsfältet via länk. Helgen avslutas på söndag med en gudstjänst för alla åldrar. Vi vill inte bara prata med varandra om bön. Vi vill tala med Gud i bön!

Vi håller som vanligt till på Drakuddens konferensgård i Bro, väster om Stockholm. Helgen börjar 09.30 på lördagen och slutar med lunch på söndagen. Mer detaljerat program kommer inom kort.

Obs: deltagare hjälps åt med mat och annat praktiskt under helgen. Räkna med att ge ett handtag i köket, med disken och/eller liknande.

Program

Obs: Programmet kan kompletteras och justeras i mindre avseenden.

Lördag
09.30 Drop-in fika
10.15 Gemensam start
10.30 I Guds närhet 1 – Bönens plats i mitt liv (Barnsamling)
11.30 I Guds närhet 2 – Bönens plats i den kristna gemenskapen (Barnsamling)
12.30 Lunch
14.00 Gemenskapsaktivitet
15.00 Insamlingslopp
15.30 Fika
16.30 Frivilliga samlingar/seminarier
– Bli söndagsskolledare? med Sofia Ödman
– Bönesamling med Sonia Lunnergård
Samlade & spridda med Martin Helgesson
Bibelstudium & drama för Tweenies
17.30 Kvällsmat
18.30 I Guds närhet 3 – Bönens plats i Guds rikes framväxt
20.00 Kvällsfika
21.00 Completorium

Söndag
08.30 Frukost
10.00 Gudstjänst för alla åldrar
11.30 Korvgrillning
– Städning och hemfärd