Filosof och lärjunge

I tisdags kväll hade vi ny träffi lärjungaskolan VARDag, och jag talade om filosofi – vad det är, varför jag har studerat ämnet, och vilken koppling filosofin kan ha till den kristna tron och lärjungaskapet. Det var stimulerande att få arbeta med förberedelsera och det blev fina samtal efteråt.

Jag fick frågan om några böcker som kunde vara värda att läsa om man var intresserad av ämnet, så här följer några förslag av varierande svårighetsgrad med korta kommentarer.

1. Filosofins histoira: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, av Svante Nordin. Boken är standardverket på svenska om man söker en genomgång av filosofins historia, och inte vill ge sig i kast med engelsk litteratur. Nordin är inte teolog eller kristen (vad jag vet).

2. God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition, av Alasdair MacIntyre. MacIntyre hör till en av de viktigaste kritikerna av den liberala förståelsen av jaget, och är dessutom katolik. Den här boken är en kortfattad genomgång av hur filosofin har levt i katolska kyrkans tro och liv i 2 000 år.

3. Philosophical Foundations for a Christian Worldview, av J.P. Moreland och William Lane Craig. Om du orkar med någonting riktigt mastigt, så är kanske den här boken den bästa introduktionen till diverse filosofiska forskningsfält utifrån ett kristet perspektiv – men den kräver sin koncentration och ihärdighet.

4. Modern Politisk Filosofi: en introduktion, av Will Kymlicka. Detta torde väl vara den bästa introduktionen till politisk filosofi, som jag känner till. Inget teologiskt perspektiv, men en intressant kritisk diskussion av respektive teori som tas upp.

5. The Moral Philosophers: An Introduction, av Richard Norman. Boken ger en kortfattad introduktion till några av de viktigaste moralfilosoferna från antiken och t.o.m. 1800-talet.

Det är bara några få exempel. Sedan skulle man givetvis kunna ta flera exempel på kristna författare som kommer in ”från sidan” på den sekulära filosofin och ger andra perspektiv, men för att kunna kritisera väl måste man känna och förstå dem man vill kritisera. Därav nyttan med att läsa sådant som man inte alltid själv håller med om.

– – –

När Jesus fick frågan om vilket bud som är det största svarade han: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Så är vi alltså kallade att älska och tjäna Gud med såväl hjärta som hjärna.

Nu är det dags att förbereda söndagens predikan. God torsdag!

Taggar: , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg, Läst och reflekterat

Kommentera