Evangelisk förnyelse

En av motiveringarna till vår predikoserie över Uppenbarelsebokens ”sändebrev” i höst var att predika för evangelisk förnyelse. Kapitel 4 i Center Church tar upp samma ämne – specifikt behovet av evangelisk förnyelse i individ och gemenskap. Kapitlet kan ganska väl sammanfattas i detta (långa) citat:

”Personlig evangelisk förnyelse sker när jag inte bara har en intellektuell kännedom om evangeliets trossatser om synd och nåd, utan genuint erfar dem. Den här förnyelsen inkluderar en medvetenhet och överbevisning om min egen synd och mitt främlingsskap gentemot Gud när jag ser nya och djupare lager av självrättfärdighet och otro än jag tidigare anat. En ny, påtaglig förståelse av förlåtelsens och nådens under kommer när jag avsäger mig mina tidigare attityder och vilar endast i Kristus för min frälsning.”

Poängen med förnyelsen är att vad jag ”tror att jag tror” blir verkligt så att mitt hjärta faktiskt genomsyras och leds av den här tron. Det finns en risk att min tro är inautentisk på så sätt att jag kan säga alla de rätta orden, men att jag litar på mig själv – tror på min egen tro, mitt engagemang i församlingen, mitt ihärdiga evangeliserande eller bristen på uppenbar synd, istället för att leva i kontinuerligt beroende av och förtröstan på Jesus.

Därför är förnyelse viktig, enskilt men också i vår gemenskap. Därför är vi inte rädda att upprepa oss; alla människor behöver höra evangelium för att få del av frälsningen i Jesus, och alla kristna behöver höra evangelium för att påminna sitt hjärta om att leva i honom, istället för att gradvis lägga mer och mer av sin förtröstan i något eget. Det är väl vår gemensamma erfarenhet att man den ena veckan rätt så slentrianmässigt går igenom livet inklusive söndagens gudstjänst, men att evangelium vissa gånger verkligen träffar på djupet.

”Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser…” skriver Petrus i sitt andra brev (2 Pet 1:12-13). Påminna för att väcka. Jag ber att Gud genom sin Ande ska använda våra gudstjänster till att förmedla just den sortens väckelse bland oss, i liten eller stor skala.

 

Taggar: , ,
Publicerad i Läst och reflekterat
En kommentar på “Evangelisk förnyelse
  1. Nilla skriver:

    Amen!

Kommentera