En ny arbetsvecka

Idag sitter jag på kontoret med förberedelser och läsning och dylika uppgifter. Jag passar på att inleda arbetsveckan (ja, den börjar idag tisdag för mig eftersom jag hade full dag i söndags) med ett blogginlägg. Jag hade tänkt att jag skulle skriva ett eller två inlägg förra veckan, men det hanns inte med.

Förra veckan var alltså rätt så intensiv, men bra. Vi hade VARDag som vanligt på tisdagskvällen och det blev en givande kväll. Mattias Hjort undervisade över kapitel 4 i Esters bok. Det blev spännande samtal om Esters reaktion på hotet om sitt folks förintelse. Esters första respons är att backa undan men hennes fosterfar säger åt henne på skarpen, och vi lämnade Ester vid ett ödesmättat tillfälle: ”Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad.” Det går att samtala mycket om vad som är rätt och fel, vad som är klokt och mindre klokt, vilka handlingar som uttrycker tillit till Gud och vilka inte … Det gör bibelberättelserna till mycket spännande berättelser och långt ifrån några enkla moraliserande stycken.

Tyvärr blev det ingen samling med Tonårsgruppen i fredags. Vi hade beredskap för en samling ända fram till fredag morgon, men då stod det klart att bara en kunde och då fick vi ställa in. Det var tredje gången den här terminen och andra gången i följd. Vi ger givetvis inte upp – snart börjar det fyllas på underifrån – men det är lite synd dels för ungdomarna, och dels med tanke på att jag äntligen har fått tag i extra ledare! Hjälp oss gärna att be för gruppen.

Söndagen blev intensiv men bra. Vi hade medlemskurs på morgonen och informerade om Roseniuskyrkans vision, tro och verksamhet. Sedan var det familjegudstjänst och jag predikade över kapitel 3 i 1 Korinthierbrevet. Det var en inte alldeles enkel text att göra begriplig för barnen, men det verkade som att de hängde med! Predikan tog upp (1) Hur Paulus talar om att bråk inom församlingen hör till småbarn i tron, (2) Hur den kristne, och församlingen, är en åker och en byggnad som Gud bygger. Det gäller att använda rätt material för att byggnaden ska bli stabil. Vi ska bygga vår tro på evangelium och med Jesus i centrum. Och till slut, (3) Att det stora templet, som stod i centrum för judarnas gudstjänstliv, nu har flyttat in i den kristnes kropp. ”Ert kropp är ett tempel för den helige Ande” skriver Paulus vid flera tillfällen.

Efter gudstjänsten hade jag bjudit in till ett litet samtal om att undervisa i kyrkan, dit alla, som har någon form av undervisande uppgift, är välkomna. Givetvis är andra också välkomna, men samlingen riktar sig huvudsakligen till dem med undervisande uppgifter (söndagsskola, musikledare, undervisning på VARDag …). De här samtalen kommer att fortsätta, och jag ska bli bättre på att göra reklam för dem. Om du tycker att det låter spännande så håll ut – och håll utkik! Jag kommer att annonsera fler träffar.

Nu är klockan tio och det är dags för förmiddagskaffe. Sedan ska jag läsa ut en bok (Reasonable faith, av William Lane Craig), som har hängt med mig sedan i vintras, och sedan luncha med en kille i kyrkan.

Hör gärna av dig om du har vägarna förbi kontoret. Jag är obokad till eftermiddagskaffet …!

Taggar:
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera